بلیط هواپیما

لطفا به نابودی جنگل‌های ایران کمک نکنید!

اسمـاعیـــل کـــــــهـــــرم، بوم‌شنــــاس و فـــــــعال محیط‌زیست|  تشکیل یک سانتی‌متر خاک 400سال زمان می‌برد. خاک حاصلخیز جنگل‌ها تنها 30سانتی‌متر عمق دارد، بنابراین 12هزار سال طول می‌کشد تا این لایه حاصلخیز جنگلی ایجاد شود. خاک جنگل تنها در جنگل کاربرد دارد و استفاده از آن در باغچه منازل یا گلخانه‌ها برای یک‌ماه هم دوام نمی‌آورد چون فعل‌وانفعالات جنگلی برای این خاک اتفاق نمی‌افتد. فعل‌وانفعالاتی که در نهایت منجر به تقویت‌ و زایش مجدد خاک جنگل می‌شود. خرید خاک جنگل تنها به نابودی جنگل‌های ایران کمک می‌کند.  خاک جنگلی به‌صورت مرتب با برگ و شاخه درختان و جسد حیوانات و فعالیت جانوران کف‌زی در جنگل‌ها تغذیه و تجدید می‌شود. این رویه منجر به تغذیه درختان و پوشش گیاهی جنگل‌ها و رساندن مواد آلی به ریشه گیاهان می‌شود.
باید به این نکته توجه داشت که خاک‌های جنگلی در باغچه‌های خانه‌هایشان خاصیتی ندارد و این امکان وجود دارد باعث از بین‌رفتن گیاه‌شان هم شود چون خاک جنگل با جدا شدن از محیط، خاصیتش را  از دست می‌دهد و فاسد می‌شود چون رطوبت جنگل در باغچه خانه‌ها وجود ندارد. جانوران کف جنگل هم برای تسریع فعل‌وانفعالات منجر به تجدید حیات خاک در باغچه‌ها زندگی نمی‌کنند. درواقع این خاک با ریزش مرتب برگ‌ها و شاخه درختان تجدید نمی‌شود؛ بنابراین خریداران خاک‌های جنگلی، برای تخریب جنگل‌های ایران هزینه می‌کنند. متاسفانه هر بیل برای برداشت خاک از جنگل‌ها تمام فعل‌وانفعالات هزاران ساله برای تشکیل خاک را از بین می‌برد.
واقعیت تلخ این است که از بین بردن خاک جنگل موجب می‌شود تغذیه رویشگاه‌های جنگلی به خطر بیفتد و زنجیره غذایی جانوران جنگلی مختل شود.
خوب می‌دانیم که جنگل‌های ایران به‌دلیل قاچاق چوب وضعیت مناسبی ندارند و با توجه به این امر که ظرفیت برداشت چوب از جنگل‌های ایران 3میلیون مترمکعب است و حالا 6میلیون مترمکعب چوب از جنگل‌های شمال برداشت می‌شود، باید گفت که برداشت خاک جنگل هم زیان مضاعف به رویشگاه‌های جنگلی ایران وارد می‌کند.