بلیط هواپیما

این همه آوازه‌ها از شه بود...

ضمیمه رایگان این شماره «ایران»