بلیط هواپیما

زمین برای ساخت یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی تأمین شده است

      دولت سیزدهم برای افزایش تولید و عرضه مسکن در اجرای طرح نهضت ملی مسکن موفق شد در یک سال نخست، اراضی یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی را در داخل محدوده شهرها تامین کند. به گزارش وزارت راه و شهر‌سازی، آمارها حاکی است که دولت سیزدهم برای افزایش تولید و عرضه مسکن در اجرای طرح نهضت ملی مسکن موفق شد در یک سال نخست، اراضی یک میلیون و ۶۰۰ واحد مسکونی را در داخل محدوده شهرها تامین کند. همچنین شناسایی اراضی به استعداد یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در حریم شهرها نیز در حال بررسی است که این تعداد اراضی نیز در حال مطالعه برای الحاق به محدوده شهرها برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن قرار دارد. بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، عملیات اجرایی بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب برنامه‌های تامین مسکن برای متقاضیان ثبت‌نام شده مناطق شهری، نو‌سازی بافت فرسوده شهری، نو‌سازی مسکن روستایی و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به خود مالکان آغاز شده است. همچنین با تصویب قانون جهش تولید مسکن و ابلاغ آن توسط رئیس ‌دولت، وزارت راه و شهر‌سازی با راه‌اندازی سامانه ثمن (سامانه طرح نهضت ملی مسکن) ثبت‌نام از متقاضیان را آغاز کرد که بر همین اساس، بیش از پنج میلیون و ۷۰۰ هزار متقاضی در طرح نهضت ملی مسکن در سراسر کشور موفق به ثبت‌نام در سامانه شدند. از این تعداد متقاضی ثبت‌نام شده، متقاضیان واجد شرایط اولیه یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر هستند. اراضی تامین‌ شده با کاربری مسکونی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن معادل یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد است. همچنین تعداد پروژه‌های شروع شده در مناطق شهری و روستایی معادل ۸۱۳ هزار واحد است که به تفکیک تعداد پروژه‌های شروع شده در مناطق شهری ۶۳۰ هزار واحد در مناطق روستایی ۱۸۳ هزار واحد است. در عین حال، تعداد پروژه‌های کلنگ‌زنی شده در مناطق شهری نیز معادل ۴۲۹ هزار واحد و تعداد پروژه‌های بافت فرسوده شهری نیز معادل ۵۳ هزار واحد و تعداد پروژه‌ها برای ارائه تسهیلات خودمالکی نیز ۳۵۰ هزار واحد گزارش شده است.  
بلیط هواپیما