بلیط هواپیما

پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی تسریع می‌شود

در جلسه شوراي عالي مسکن به رياست معاون اول رئيس‌جمهور بر ضرورت پرداخت وام 200 ميليون توماني مسکن روستايي توسط شبکه بانکي کشور بر مبناي ضمانت‌نامه سازمان برنامه و بودجه تاکيد شد. معاون اول رئيس‌جمهور ظهر ديروز در جلسه شوراي عالي مسکن، يکي از مسائل و مشکلات پيش روي سرمايه‌گذاري در کشور را عدم استفاده از روش‌هاي نوين سرمايه‌گذاري دانست و اظهار داشت: متأسفانه در بخش سرمايه‌گذاري از روش‌هاي سنتي استفاده مي‌شود و روش‌هاي تامين مالي جديد آن طور که بايد مورد استفاده قرار نمي‌گيرد. محمد مخبر افزود: بايد تدابيري انديشيده شود که از قوانين و مقررات موجود حداکثر بهره‌برداري و استفاده صورت گيرد و به جاي روش‌هاي سنتي تامين مالي، به روش‌هاي نوين در اين زمينه روي آوريم.