بلیط هواپیما

حل مسئله بدون هر گونه تنش اجتماعی

آرمان ملي: ستاد امربه معروف و نهي از منکر اعلام کرد که اين ستاد تاکيد دارد براي رفع معضل بدحجابي بايد مساله جرم بودن بدحجابي که نياز به دستگيري و پرونده سازي و دادگاهي شدن دارد، برداشته شود و بر اساس طرح جامع عفاف و حجاب با نگاه تخلف با بدحجابي برخورد گردد که حل مساله بدون هرگونه تنش اجتماعي کمک مي‌کند. در بيانيه ارسالي ستاد امر به معروف و نهي از منکر کشور با امضاي سيدعلي خان‌محمدي، سخنگوي اين ستاد آمده است:
1_ در حادثه پيش آمده اصل برقراري عدالت و شفافيت است. از دادستاني انتظار مي‌رود با بهترين رسيدگي و اعلام به موقع وجدان عمومي را به رسيدگي دقيق و کامل به قضاوت عادلانه فراخواند.
2_ ستاد امربه معروف و نهي از منکر همان‌گونه که بار‌ها اعلام کرده است با تکليفي که منجر به مقابله مستقيم پليس با بدحجابان شود مخالف است و معتقد است با راهکار مناسب و بدون تنش‌هاي اجتماعي اين مساله را مي‌توان تدبير نمود بنا به طرح جامع ستاد امربه معروف و نهي از منکر پليس به گشت ارشاد مسئولين و اقويا و در حمايت از معتمدين مردمي تبديل وضعيت دهد.
3_ اکنون که رئيس‌جمهور به وزير کشور دستور پيگيري داده است مناسب است وزير کشور فقط به صورت موردي به جزئيات صرفا اين حادثه اکتفا نکند از وزير کشور مي‌خواهيم اين مساله را به صورت کامل بررسي نمايد آيا 32 دستگاهي که در خصوص عفاف و حجاب بنا به مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي 330تکليف قانوني داشتند به وظايف خود عمل کرده‌اند تا اين مسائل پيش نيايد، آيا به وظايف قانوني خود درست عمل کرده‌اند؟ آيا براي اين جوان 23ساله در جمهوري اسلامي فرهنگسازي لازم توسط دستگاه‌هاي فرهنگي صورت پذيرفته است يا فقط شعار کار فرهنگي داده شده است؟ آيا صدا و سيما به عنوان نهادي که بيش‌ترين وظايف را در قانون براي او در نظر گرفته شده است و بيش‌ترين مسئوليت فرهنگسازي را در اين ماجرا و امثال آن را دارد به وظايف فرهنگي خود عمل کرده است که وقتي يک جوان و هزاران جوان ديگر ما چگونه عمل نمايند تا با نيروي قهري پليس مواجه نشود؟ آيا پليس ما آموزش‌هاي لازم را به پرسنل خود داده است که کرامت انساني افراد را حفظ نمايند؟

از ستاد امربه معروف گرفته تا خود وزارت کشور و بقيه نهاد‌هاي مسئول آيا وظايف قانوني خود را درست انجام داده‌اند. آيا آموزش و پرورش و دانشگاه‌هاي کشور وظايف خود را نسبت به جوانان ما به درستي انجام مي‌دهند يا ترک فعل‌ها و نتيجه آموزش‌هاي ناکارآمد و عدم کار فرهنگي، نوجوانان و جوانان ما را تحويل پليس داده است؟
اگر وظايف دستگاه‌هاي فرهنگي به درستي انجام شده بود ما شاهد چنين حادثه تلخي نبوديم. آيا حتما بايد حادثه‌هاي ناگواري اتفاق بيفتد تا متوليان و مسئولين امر به فکر چاره بيفتند؟
4_ ستاد امر به معروف و نهي از منکر درعين اعتقاد به لزوم حل معضل موجود در حوزه عفاف و حجاب معتقد است در مواجهه با اين مساله نه پليس بايد به صورت مستقيم وارد صحنه شود و نه بايد حل اين مساله را با محاکم قضائي گره زد و نه اينکه متولي و مسئول اين مساله دولت باشد بلکه حل مساله عفاف و حجاب فقط به دست خود مردم با مديريت صحيح قابل حل است و اين مساله در طرح جامع عفاف و حجاب کاملا تبيين شده است.
5 _ مجلس شوراي اسلامي بايد به صورت جدي به اين مساله ورود پيدا کرده و جامعه را از التهاب بحران‌ها و ايجاد حوادثي که هر از چندگاهي به وقوع مي‌پيوندد نجات دهد مجلس شوراي اسلامي نبايد منتظر بماند تا آمربه معروف و ناهي ازمنکري مورد ضرب و جرح و يا شهادت قرار بگيرد يا جوان بدحجابي در فرايند اعمال قانون پليس سکته نمايد بعد منفعلانه حرکتي و صحبتي نمايد به قول شهيد سليماني همه اين‌ها فرزندان ما هستند چرا بايد بين فرزندان در بي‌قانوني و بي‌مديريتي نزاع صورت بگيرد؟
قانون براي رفع مشکلات اجتماعي وضع مي‌شود و اکنون که اين منازعات وجود دارد يعني يا قانون وجود ندارد و يا کارآمد نيست که در اين قسمت مجلس شوراي اسلامي لازم است بدون فوت وقت به نقش قانونگذاري و نظارتي خود بدون فوت وقت اهتمام ورزد.
6_ ستاد امربه معروف و نهي از منکر همچنان تاکيد دارد براي رفع معضل بدحجابي بايد مساله جرم بودن بدحجابي که نياز به دستگيري و پرونده سازي و دادگاهي شدن دارد، برداشته شود و بر اساس طرح جامع عفاف و حجاب با نگاه تخلف با بدحجابي برخورد گردد که حل مساله بدون هرگونه تنش اجتماعي کمک مي‌کند، البته دشمنان مايلند هميشه تنش‌هاي اجتماعي وجود داشته باشند. در پايان ستاد امر به معروف و نهي از منکر مجددا از وقوع چنين حوادث ناگواري شديدا، ابراز ناراحتي عميق مي‌کنيم و واقعآ اين را درد جانکاهي مي‌داند و به وضع موجود اعتراض مي‌کند که چرا بعد از چهل و اندي سال هنوز بايدشاهد چنين رويداد‌هاي تلخ و ناگواري در بلاتکليفي‌هاي اجراي درست قانون و خلأهاي آن در قصور‌ها و تقصير‌هاي نهاد‌هاي خصوصا فرهنگ ساز باشيم.