مك‌كارتي پس از 15 بار راي‌گيري رييس مجلس نمايندگان امريكا شد

شهاب شهسواري
پس از ۱۵ راي‌گيري متوالي در طول چهار روز، عاقبت صبح روز شنبه اكثريت جمهوري‌خواه مجلس نمايندگان توانستند براي انتخاب رييس مجلس به توافق برسند.اين تعداد راي‌گيري براي انتخاب رييس مجلس در ۱۶۰ سال گذشته بي‌سابقه بود. مك‌كارتي عاقبت با ۲۱۶ راي جمهوري‌خواهان در مقابل ۲۱۱ راي دموكرات‌ها موفق به كسب كرسي رياست شد. آراي مك‌كارتي از ۲۱۸ راي اكثريت كمتر بود، اما ۵ نفر از مخالفان او در پانزدهمين دور راي‌گيري تصميم گرفتند به هيچ نامزدي راي ندهند و به اين ترتيب مك‌كارتي اكثريت آراي صحيح را به دست آورد. مك‌كارتي براي رسيدن به مقام رياست اين امتياز را به مخالفانش داده است كه هر زمان فقط يك نفر از جمهوري‌خواهان خواستار بركناري او شد، راي‌گيري مجدد براي تعيين رييس مجلس برگزار شود. به اين ترتيب جايگاه او در مقام رياست مجلس نمايندگان بسيار سست و شكننده است. به نظر مي‌رسد كه شكاف ميان جمهوري‌خواهان زماني كه لايحه‌هاي دولت براي افزايش سقف بدهي دولت از ۳۱ تريليون دلار كنوني به كنگره بيايد، بار ديگر فعال شود. به نوشته رويترز در طول يك دهه گذشته جمهوري‌خواهان در كنگره بارها با جلوگيري از تصويب افزايش سقف بدهي دولت، بخش بزرگي از دولت امريكا را به تعطيلي كشانده‌اند تا دولت را مجبور كنند كه هزينه‌كردها را در بخش‌هاي مختلف كاهش دهد، اما تاكنون موفق به اين كار نشده‌اند و هر بار نهايتا بعد از مدتي تعطيلي دولت، مجددا افزايش سقف بدهي‌ها را تصويب كرده‌اند.
درگيري  فيزيكي  ميان   جمهوري‌خواهان
بامداد شنبه، هنگام برگزاري چهاردهمين راي‌گيري براي انتخاب رييس مجلس نمايندگان امريكا، نمايندگان جمهوري‌خواه تا آستانه درگيري فيزيكي با يكديگر پيش رفتند. به گزارش فاكس‌نيوز، در چهاردهمين راي‌گيري براي انتخاب رييس مجلس نمايندگان، مت گيتس نماينده راست‌گراي افراطي مخالف رياست كوين مك‌كارتي بر مجلس نمايندگان در حال گفت‌وگو با او بود و شروطي را براي حمايت از او در دور بعدي راي‌گيري مطرح مي‌كرد.
گفته مي‌شود در ميان گفته‌هاي اين دو نماينده، عبارت «كميته» به گوش مايك راجرز نماينده از آلاباما مي‌خورد. بعد از آنكه مك‌كارتي با شرط گيتس موافقت مي‌كند و به سمت كرسي خود برمي‌گردد، مايك راجرز به سمت مت گيتس حمله مي‌كند. مايك راجرز قرار است رياست كميته نيروهاي مسلح مجلس نمايندگان را برعهده گيرد و تصور مي‌كند شرط مت گيتس براي راي دادن به كوين مك‌كارتي گرفتن پست رياست كميته نيروهاي مسلح است و از همين رو براي حمله فيزيكي به او اقدام مي‌كند. در تصاوير مشخص است كه ريچارد هادسون، نماينده جمهوري‌خواه از ايالت كاروليناي شمالي، جلوي حمله مايك راجرز به گيتس را مي‌گيرد.