رشد ۲۳ درصدی صادرات ایران

بر اساس آمار گمرک، مجموع صادرات ایران از ۱ فروردین تا ۱۰ دی ۱۴۰۱ به ۱۹ کشور از جمله همسایگان، چین و هند به ۳۸ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار رسیده است که رشد ۲۳ درصدی در ارزش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.  بر اساس جدول منتشر شده گمرک، ایران از ۱ فروردین تا ۱۰ دی امسال به کشورهای عراق، ترکیه، امارات عربی متحده، افغانستان، پاکستان، عمان، فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، سوریه، کویت، قزاقستان، قطر، قرقیزستان، لبنان، بلاروس، چین و هند ۸۹ میلیون و ۶۹۱ هزار تن کالا به ارزش ۳۸ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار صادر کرده است که رشد ۲۳ درصدی در ارزش و ۴ درصدی در وزن را نشان می‌دهد.  بر اساس این گزارش، از ابتدای امسال تا ۱۰ دی ۲۳ میلیون و ۴۹۶ هزار تن کالا به ارزش 8 میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار به عراق صادر شده که در ارزش ۲۴ درصد رشد را تجربه کرده اما ۲ درصد کاهش وزنی را به ثبت رسانده است. این آمار در صادرات به ترکیه ۱۲ میلیون و ۶۷۳ هزار تن به ارزش ۶ میلیارد و ۴۱۱ میلیون دلار بود که رشد ۵۱ درصدی در ارزش و 7 درصدی در وزن را نشان می‌دهد.  ایران از ابتدای فروردین تا ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۱ به امارات عربی متحده 8 میلیون و ۸۳۱ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صادرات داشته که رشد ۳۷ درصدی در ارزش و 7 درصدی در وزن را تجربه کرده است. همچنین این آمار درباره افغانستان با کاهش ۱۴ درصدی در ارزش و ۲۴ درصدی در وزن به ۲ میلیون و ۵۹۶ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۲۵۱ میلیون دلار رسیده است.  پاکستان در این مدت ۲ میلیون و ۵۴۳ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۴۷ میلیون دلار از ایران کالا خریداری کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد در ارزش و ۱۳ درصد در وزن رشد نشان می‌دهد. در صادرات به عمان رشد ۷۷ درصدی در ارزش و ۶۱ درصدی در وزن، میزان ارسال کالا را به ۲ میلیون ۵۱۸ هزار تن به ارزش ۸۶۹ میلیون دلار رساند.  صادرات به روسیه با رشد ۲۷ درصدی در ارزش و ۲۶ درصدی در وزن به یک میلیون ۷۵ هزار تن رسید که ارزش آن ۵۶۳ میلیون دلار بود. همچنین فروش کالا به جمهوری آذربایجان با وجود کاهش ۱۰ درصدی در وزن، ۲۳ درصد رشد در ارزش را تجربه کرد و به ۵۸۶ هزار تن کالا به ارزش ۳۷۶ میلیون دلار رسید.  میزان صادرات به ارمنستان در این مدت به ۹۸۴ هزار تن به ارزش ۳۵۱ میلیون دلار رسید که رشد ۴۴ درصدی در ارزش و ۱۳ درصدی در وزن ثبت شد و در صادرات به ترکمنستان نیز با وجود کاهش یک‌درصدی وزن، آمارها رشد ۴۰ درصدی ارزش را نشان می‌دهد که به یک میلیون و ۳۵ هزار تن به ارزش ۳۵۰ میلیون دلار رسید.  ایران از ۱ فروردین تا ۱۰ دی امسال رشد ۱۲ درصدی در ارزش و ۱۸ درصدی در وزن صادراتی را با سوریه تجربه کرد و آمارها فروش ۱۲۳ هزار تن کالا به ارزش ۱۸۴ میلیون دلار را نشان می‌دهند و با وجود رشد اندک صادرات به قزاقستان که یک درصد در ارزش و ۳ درصد در وزن بوده است، ۳۹۲ هزار تن کالا به ارزش ۱۴۰ میلیون دلار به این کشور کالا صادر شده است.  همچنین در همین زمان صادرات ایران به کویت با رشد ۴۵ درصدی در ارزش و ۷۲ درصدی در وزن، به ۴ میلیون و ۳۶۵ هزار تن کالا به ارزش ۱۶۵ میلیون دلار رسید. از سوی دیگر با وجود کاهش ۶ درصدی در ارزش و ۱۴ درصدی در وزن صادرات به قطر ۷۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۱۰۴ میلیون دلار به ثبت رسید.  آمارهای گمرک حاکی از صادرات ۴۴ هزار تنی به ارزش ۵۶ میلیون دلاری به قرقیزستان، ۱۴ هزار تنی به ارزش ۲۰ میلیون دلاری به لبنان و ۱۷ هزار تنی به ارزش ۱۲ میلیون دلار به بلاروس در ۱۰ ماهه امسال است.  مجموع صادرات به این ۱۷ کشور به ۶۲ میلیون و ۷۵ هزار تن به ارزش ۱۱ میلیارد و ۸۵۵ میلیون دلار رسید که رشد ۳۰ درصدی در ارزش و ۶ درصدی در وزن را نشان می‌دهد.  در این میان از فروردین تا ۱۰ دی ۱۴۰۱ صادرات ایران به چین با ۱۱ درصد رشد در ارزش و 7 درصد رشد در وزن ۲۳ میلیون و ۷۷۲ هزار تن به ارزش ۱۱ میلیارد و ۸۵۵ میلیون دلار بود و در رابطه با هند نیز با وجود کاهش ۲۴ درصدی در وزن، رشد ۶ درصدی در ارزش به ثبت رسید که شامل ۳ میلیون و ۸۴۴ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۴۷۴ میلیون دلار می‌شود.  همچنین مجموع صادرات ایران به ۲ کشور چین و هند به ۲۷ میلیون و ۶۱۶ هزار تن به ارزش ۱۳ میلیارد و ۳۲۹ میلیون دلار رسید. 
سرزمین خودرو ایرانیان