بیانیه ۲۳۷ نماینده مجلس در محکومیت اهانت به ساحت قرآن کریم

يک عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي بيانيه 237 نفر از نمايندگان مجلس در محکوميت اهانت به ساحت مقدس قرآن کريم را قرائت کرد. در متن قرائت شده توسط احمد اميرآبادي فراهاني آمده است: دولتمردان غرب به بهانه واهي حمايت از آزادي بيان، دست عناصر افراط‌گرا و تندرو را در مسير نفرت پراکني عليه مقدسات باز مي‌گذارند. اسلام ستيزي و اسلام هراسي در جوامع خود را نهادينه مي‌کنند. قرآن کريم مبناي اعتقادي بيش از دو ميليارد مسلمان در جهان است، چگونه و براساس کدام جايگاه حقوقي، کشوري به خود اجازه مي‌دهد به اعتقادات و مقدسات مسلمانان جهان اينگونه هتک حرمت کند؟ ما نمايندگان مجلس ضمن محکوميت شديد اهانت به ساحت مقدس قرآن کريم که با مجوز رسمي کشور سوئد انجام شده است، از سازمان کنفرانس اسلامي با 57 عضو که در 4 قاره جهان حضور دارند.
سرزمین خودرو ایرانیان