طرح رایگان شدن هزینه بستری بیماران در 3 استان رونمایی شد

  مرحله نخست طرح رایگان شدن بستری بیماران از طریق نظام ارجاع در سه استان بوشهر، خراسان جنوبی و کردستان رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، معاون بهداشت وزارت بهداشت در برنامه اجرای مرحله نخست طرح رایگان شدن بستری بیماران در سه استان بوشهر، خراسان جنوبی و کردستان اظهار داشت: کاری که سال‌ها باقی مانده بود اجرایی شد، موضوع پزشک خانواده بسیار مهم است، سال‌ها گفتیم پزشکی خانواده راه رسیدن عدالت در سلامت است.
حسین فرشیدی افزود: مجلس در اجرای پزشکی خانواده پشتیبانی کرد. در سال ۱۴۰۲ شاهد گسترش این موضوع خواهیم بود و انقلابی در سطح کشور ایجاد خواهد شد. فرشیدی ادامه داد: در طرح جدید به دنبال گسترش پزشکی خانواده هستیم، این برنامه شاهد ارتقای خدمت در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر است و ظرف سه ماه گذشته شاهد نتایج خوبی بودیم و کم کم این خدمات به شهرها نیز ارتقا خواهد یافت. تجربه اجرای این طرح در سه استان دیگر نیز انتقال داده خواهد شد.
در ادامه سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت گفت: از ابتدای دی، برنامه پزشکی خانواده در شهرهای زیر بیست هزار نفر اجرایی شد، قسمتی از برنامه موضوع مشوق‌ها بود که در راستای کاهش پرداختی از جیب مردم است، امروز (دوشنبه) از این طرح رونمایی شد، در این طرح خدمات ضروری به صورت رایگان ارائه خواهد شد، البته توجه داشته باشید رایگان بودن خدمات به شرط مراجعه بیمار از طریق نظام ارجاع خواهد بود.