آيا مقامات حكومت درس مي‌گيرند؟

مسوولان كشور اگر گوشه چشمي به خسارت‌ها بيندازند، بايد راه صلاح در پيش گیرند
دو گام كوتاه و سازنده اخير يعني دعوت از گروسي، رييس آژانس انرژي اتمي و برخي توافقات با او و امضاي توافقنامه با عربستان توسط مقامات كشور و برخي پيامدهاي آن، به تنهايي ساختمان بسياري از نظريه‌پردازي‌ها، برنامه‌ها و روش‌هاي اجرايي و القائات سياسي، امنيتي و تبليغاتي كه حاكميت سال‌ها آن را بر ساخته بود متزلزل ساخت و به وضوح نشان داد كه آنچه سال‌هاي متمادي دلسوزان و صاحب‌نظران و اصلاح‌طلبان كشور نسبت به انحراف‌ها و خطاهاي حاكميت در شيوه حكومت‌داري مطرح كرده و هشدار مي‌دادند، چه ميزان درست و كارساز بوده است. زيرا نمونه عيني آن در اوضاع وخيم اقتصادي و ارزي كشور كه در ماه‌هاي گذشته رخ داد مشاهده شد. با يك‌دست‌سازي خسارت‌بار دستگاه‌هاي حاكميتي كه با بي‌اعتبار ساختن اساسي‌ترين حقوق مردم، يعني انتخابات رقم خورد و با وعده‌هاي عجيب و غريبي كه به مردم داده شد، نه تنها بهبودي در اوضاع كشور به ويژه اوضاع اقتصادي حاصل نشد بلكه روز به روز بر وخامت اوضاع افزوده گشت و در اين اواخر نيز فاجعه انفجار هر روزه ارزي در كشور رخ داد و مقامات حاكميت تمام توانايي مديريتي، كارشناسي، امنيتي، عمليات رواني و تبليغاتي خود را براي توقف و كاهش بحران بسيج كردند. اما نه تنها افاقه نكرد بلكه نتيجه معكوس به بار آورد، اما دو گام كوتاه و مقدماتي مذكور كه سال‌ها عليه آن شعار داده و نظريه‌پردازي مي‌شد، به سادگي توانست روند روزافزون فاجعه ارزي را متوقف كند.  اكنون بر مقامات كشور است كه تصور كنند اگر اين روند سازنده در همه مناسبات خارجي و عرصه‌هاي مختلف آن به نحو اصولي و راهبردي تداوم يابد، چه آثار مثبت ديگري به همراه خواهد داشت و از اين مهم‌تر و ضروري‌تر تصور كنند اگر در مناسبات داخلي و تعاملات حاكميت با مردم و اقشار مختلف جامعه نيز به رغم برخي راهبردها، سياست‌ها و برنامه‌هاي غلط و انحرافي، اعتمادسوز و خانمان‌سوز تجديد نظر شده و روند سازنده و گشايش‌بخش در پيش گرفته شود و به آنچه دلسوزان، انديشمندان و اصلاح‌طلبان و اقشار مختلف مردم دائما به عنوان راه و رسم صحيح و كارآمد حكمراني مطرح كرده و مي‌كنند، عمل نمايند چه آثار عظيم و فوري و مباركي در پي خواهد داشت. اگر كساني كه امروز فاجعه انفجار دلار 6۰ -50 هزار توماني كه چند هزار تومان از آن كاسته و روند آن متوقف شده است را به عنوان يك دستاورد بزرگ در تيتر اخبار صدا و سيما و رسانه‌هاي حاك ميتي به رخ مردم مي‌كشند به وجدان خود مراجعه كنند، مشاهده خواهند كرد كه همين پيروزي و دستاورد جزيي و اوليه هم هرگز حاصل افكار، رويكردها، سياست‌ها، توانمندي و هنرمندي خودشان نبوده و صرفا حاصل يك تجديدنظر اوليه در رويكردهاي نادرست و انحرافي بوده است و متوجه خواهد شد كه اين تجديدنظر و تغيير رويه در واقع برداشتن دو گام ابتدايي در راستاي همان توصيه‌ها و راه‌حل‌هاي مطرح‌شده توسط كساني است كه دائما با اتهام‌هاي ناجوانمردانه و جفاكارانه غرب‌گرا، واداده، اهل فتنه، بي‌بصيرت و امثال آن مواجه بوده و هستند. مسوولان و مقامات كشور اگر گوشه چشمي به خسارت‌ها، رنج‌ها و مصائبي كه در اثر برخي رويكردها و سياست‌هاي نادرست خود بر ملك و ملت وارد شده است بيندازند، بايد بر خود بلرزند و از عواقب دهشتناك دنيوي و اخروي اين همه رنج و خسارت واردشده بر مردم كه مي‌تواند دامن‌گير آنان شود سخت بترسند و راه صلاح و صواب در پيش گرفته و آن را در همه عرصه‌ها و زمينه‌ها تداوم بخشند و مواظب افراطيون جاهل و پرتوهم، باشند كه باز با اعمال خطرساز خود همين كار اندك را نيز تخريب نكنند.  عوامل و ريشه‌هاي اصلي مشكلات و بحران‌هاي طاقت‌فرساي كشور و راه‌حل‌هاي آن مشخص است و بارها توسط نيروهاي دلسوز و آگاه و صاحب‌نظر مطرح و فرياد شده است. آخرين و راه‌گشاترين مورد آن نيز در راه‌حل‌هاي پانزده‌گانه يكي از صادق‌ترين و دلسوزترين شخصيت‌هاي مردمي كشور يعني سيد محمد خاتمي آمده است. مردي كه تجربه دوران مديريتي او نشان داد كه چگونه ايران و ايراني مي‌تواند راه توسعه و پيشرفت را طي كند و از مواهب زندگي آبرومندانه و با كمترين ميزان بحران و درد و رنج بهره‌مند باشد و در منطقه و جهان، سرافراز و عزتمند بدرخشد .