کاهش ۷۰ درصدی بارش نسبت به ۶۰ سال اخیر

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با اشاره به کاهش ۷۰ درصدی بارش نسبت به ۶۰ سال اخیر در خراسان رضوی، گفت: کاهش بارندگی‌ها امسال بی‌سابقه بوده و شرایط بحرانی را رقم زده است.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، علیرضا طاهری با اشاره به کاهش ۷۰ درصدی بارش ها نسبت به ۶۰ سال اخیر در خراسان رضوی، اظهار کرد: باتوجه به آمارهای موجود طی ۶۰ سال گذشته، کاهش بارندگی‌ها امسال بی‌سابقه بوده و شرایط بحرانی را رقم زده است.وی بر لزوم حفظ و صیانت منابع آبی تاکید کرد و افزود: بهره‌برداری و حفر چاه غیرمجاز، اضافه برداشت از چاه‌های مجاز، آلوده‌سازی منابع آب، تصرف بستر رودخانه‌ها، وجود شق نهرها، استخرها و موتور تلمبه‌های غیرمجاز همگی باید به قبح اجتماعی هزینه دار تبدیل شود. لازمه جلوگیری از اقدام سوء ‌استفاده کنندگان اموال عمومی که با تصرف غیرقانونی به حریم رودخانه‌ها دست‌درازی می‌کنند، نهادینه کردن قبح اجتماعی هزینه‌دار است.مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با اشاره به این که بستر رودخانه‌ها دهان دشت‌ها هستند و لازمه تغذیه دشت‌ها وجود بستر رودخانه‌هاست، تصریح کرد: افرادی که به صورت غیرقانونی بستر رودخانه‌ها را تصرف و رودخانه‌خواری می‌کنند، سلامت و زندگی میلیون ها انسان را تحت الشعاع قرار می‌دهند که این مسئله نیازمند برخورد جدی و هزینه دار است. وی با اشاره به این که حریم و بستر رودخانه‌ها از گزند رودخانه‌خواران در امان نیست، خاطرنشان کرد: فضای مجازی بستر مناسبی برای مطالبه گری اجتماعی و قبیح شمردن این اقدامات ناشایست است.