استفاده از «چشم غیرمسلح» برای شناسایی خانه‌های خالی!


گروه راه و مسکن: یکی از راهکار های دولت برای سامان دهی بازار مسکن عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن است به همین دلیل دولت مصمم است تا پایان سال مالکان خانه‌های خالی را به طور کامل شناسایی کند. به گزارش «تجارت» از آنجایی که مسئولیت شناسایی خانه های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، جواد سادات مشاور مسکن این وزارتخانه به تازگی از طرح عجیب شناسایی خانه های خالی آن هم به صورت گشت میدانی و چشمی خبر داده است. او گفته گشت میدانی برای تشخیص خانه‌های خالی در تهران آغاز شده و قرار است آمار به صورت چشمی به دست ‌آید، یعنی واحدهای خالی از طریق گشت‌زنی ماموران شهرداری‌ها خانه به خانه شناسایی می‌شود. این پیشنهاد در حالی مطرح است که شناسایی سیستمی خانه‌های خالی نیز طی دوسال اخیر با شکست رو به رو شد؛ چرا که رقم اخذ مالیات از این منبع تقریبا هیچ براورد شده است.
معرفی۵۶۰ هزار واحد خالی به سازمان مالیاتی
به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی تاکنون ۵۶۰ هزار واحد را در کل کشور شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است. آن‌طور که ایرنا نوشته است، جواد سادات‌فیرزنی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن تاکید کرد هر فردی که اقدام به ثبت خانه خود در سامانه اسکان و املاک نکند، خانه خالی تلقی می‌شود. او گفته اولویت ما برای شناسایی خانه‌های خالی بزرگ مالکان از جمله بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی می‌باشند که تاکنون ۵۶۰ هزار واحد شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای تعیین تکلیف معرفی شدند.
شناسایی عجیب خانه های خالی در تهراناخیرا نیز جواد سادات مشاور مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است: گشت میدانی برای تشخیص خانه‌های خالی در 22 منطقه تهران هم شروع شده است به طوریکه یک بخشی از اطلاعات خانه‌های خالی از طریق دیتای سامانه به دست آمده و یک بخشی از اطلاعات هم تجمیعی به صورت چشمی به دست می‌آید یعنی برج‌های خالی از طریق ماموران شهرداری‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند.
آنطور که ایلنا نوشته است تیم‌های شناسایی خانه‌های خالی از سوی شهرداری و شهرهای جدید تشکیل و راه‌اندازی شده‌اند و گشت میدانی برای تشخیص خانه‌های خالی در 22 منطقه تهران هم شروع شده است به طوریکه یک بخشی از اطلاعات خانه‌های خالی از طریق دیتای سامانه به دست آمده و یک بخشی از اطلاعات هم تجمیعی به صورت چشمی به دست می‌آید یعنی برج‌های خالی از طریق ماموران شهرداری‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. و در وزارت راه و شهرسازی هم بررسی‌های مجدد انجام می‌شود تا یک مالک دو بار به سازمان امور مالیاتی اعلام نشود.
تشخیص عجیب خانه‌های خالی بصورت چشمی!
به گفته مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی در حال حاضر برای ۶٠ هزار مؤدی و خانه‌های خالی که در سال ١۴٠٠ معرفی شدند، پرونده تشکیل و برگه تشخیص صادر شده و در اولویت برای مالیات ستانی قرار گرفته‌اند. رییس جمهوری مکلف کرده‌ است که شهرداری‌های کل کشور به شناسایی خانه‌های خالی کمک کنند. این شناسایی‌ها به شکل چشمی محدود نمی‌شود و خود شهردارای سامانه‌ای مربوط به خانه‌های خالی دارد و تعدادی خانه خالی شناسایی شده که پایان کار دریافت نکرده‌اند و شهرداری‌های منطقه این اطلاعات را دراختیار دارند.
سادات درباره اعتراض سازمان امور مالیاتی درباره آمار اشتباه از خانه‌های خالی افزود: با دستور رییس جمهوری مبنی بر تسریع شناسایی خانه‌های خالی جلسه‌ای با نمایندگان سازمان امور مالیاتی داشتیم و مقرر شد برای ۶٠ هزار واحد خالی که برای آن برگه تشخیص مالیاتی صادر شده با اولویت مالک ٢٠ خانه خالی که غالبا مالک حقوقی هستند فرآیند مالیات ستانی تسریع شود.
شناسایی خانه‌های خالی از دو مسیر
او می‌گوید: شناسایی خانه‌های خالی از دو مسیر سامانه‌ای که از این طریق نزدیک ۵۶٠ هزار واحد خانه خالی در سال ١۴٠١ معرفی شد و مسیر دیگر هم بررسی‌های میدانی و از طریق اطلاعات شهرداری‌ها است. بخش سامانه‌ای از سال ١۴٠٠ در حال اجرا است اما این فرایند یک سال عقب است. مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که عده‌ای می‌گویند امکان اجرای بازدیدهای میدانی برای شناسایی خانه‌های خالی وجود ندارد و مگر چه تعداد نیرو برای بررسی هر واحد در اختیار است، میگوید: قرار نیست که این اقدام توسط نیروهای وزارت راه و شهرسازی انجام شود بلکه از طریق شهرداری نواحی به اجرا خواهد رسید. هر شهرداری در ناحیه نیروهایی دارند و قرار نیست در بازدید میدانی برای شناسایی خانه‌های خالی زنگ خانه‌ها زده شود. بلکه کار به صورت بررسی برج و بلوک و مجتمع‌هایی است که پایان کار نگرفته باشد و این واحدها شناسایی می‌شوند. وی ادامه داد: در حال حاضر شهرداری سامانه اطلاعات خانه‌های خالی را در اختیار دارد و این اطلاعات موجود است که فردی ١٠٠واحد ساخته اما پایان کار برای آن واحدها دریافت نکرده و یا اینکه پس از صدور پایان کار کسی در این واحدها مستقر نشده است.
شناسایی دقیق اطلاعات مالکان
مشاور مسکن وزارت راه و شهرسازی با تاکید براینکه مدل دیگری برای کشف خرید و فروش وکالتی واحدها است، افزود: روش‌های متعددی را به اجرا می‌رسانیم که در نهایت به هر کد پستی و کد ملی برسیم. وی تاکید کرد : در حال حاضر یک برج به طور کامل در منطقه همت خالی است اما نمی‌دانیم این کد پستی به کدام کد ملی می‌رسد ازآنجایی که هنوز اسناد عادی و رسمی حل نشده افراد واحدها را وکالتی خرید و فروش کرده‌اند از این رو در حال هماهنگی با سازمان ثبت اسناد و شهرداری هستیم که در نهایت مالک برسیم.
سرنوشت نامعلوم شناسایی چشمی واحدهای خالی
به گزارش «تجارت» حدود شش سال قبل موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی مطرح شد تا اینکه پنجم آذر ۱۳۹۹ قانون اخذ مالیات از خانه های خالی توسط مجلس به تصویب رسید. این طرح با روش ثبت سیستمی مالکان در سامانه پیش رفت اما از آن زمان تا کنون، این طرح به دلیل عدم دستیابی به اطلاعات دقیق و راستی‌آزمایی‌های پی‌درپی درخصوص املاک خالی از سکنه آنطور که باید و شاید، شکل اجرایی به خود نگرفت. در حالی که شناسایی خانه‌های خالی از طریق ثبت سیستمی اطلاعات مالکان در سامانه املاک با شکست رو به رو شد چطور می‌توان به شناسایی چشمی و گشت زنی ماموران شهرداری امیدوارد بود؟