غافلگیری قاتل در مرز پاکستان

سیدخلیل سجادپور- جوانی که پس از ارتکاب جنایت در پارک امت مشهد با هویت جعلی به نقاط مرزی کشور گریخته بود، همزمان با انتشار تصویر وی در روزنامه خراسان و انجام یک سری رصدهای اطلاعاتی ویژه، قبل از خروج از مرز، غافلگیر شد و توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به دام افتاد.به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، شبانگاه سیزدهم فروردین جوانی به نام سجاد مهاجر به همراه یکی از دوستانش وارد پارک امت مشهد شد و در حالی که دود غلیظ سیگار را از حلقومش بیرون می فرستاد، نگاهش با نگاه جوان رهگذری تلاقی کرد. همین نگاه به کل‌کل و مشاجره کشید و جملات توهین آمیز آنان لحظاتی بعد به درگیری فیزیکی انجامید اما سجاد که خود را در برابر جوان 27 ساله رهگذر عاجز می دید، به خارج از پارک رفت و چند دقیقه بعد در حالی قدم به پارک مذکور گذاشت که کارد بزرگی را در دست می فشرد. او این بار با غرور خاصی به طرف «محمدرضا - م» هجوم برد و او را با ضربات کارد نقش بر زمین کرد. هنوز جوان 27 ساله در خون خود می غلتید که نیروهای اورژانس از راه رسیدند و پیکر نیمه جان وی را به بیمارستان شهید هاشمی نژاد رساندند اما «سجاد» که فرزند طلاق بود از محل گریخت و به مکان نامعلومی رفت. بنابر گزارش روزنامه خراسان، در حالی که تحقیقات میدانی و شبانه قاضی ویژه قتل عمد مشهد برای ریشه یابی این جنایت هولناک آغاز شده بود، سرنخ هایی به دست آمد که نشان می داد افرادی به فرار متهم کمک می کنند، به همین دلیل قاضی دکتر صادق صفری دستور انتشار بدون پوشش تصویر وی را در روزنامه خراسان صادر کرد و بدین ترتیب رصدهای اطلاعاتی با استفاده از فناوری های نوین پلیسی وارد مرحله جدیدی شد. از سوی دیگر نیز گروهی تخصصی از کارآگاهان با هدایت مستقیم سرهنگ مهدی سلطانیان (رئیس اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی) به واکاوی دقیق پرونده پرداختند و سرنخ هایی به دست آوردند که بیانگر حضور متهم فراری در مرز پاکستان بود.
بر همین اساس، گروه کارآزموده ای از کارآگاهان به سرپرستی سروان عظیمی مقدم (افسر پرونده) در حالی عازم روستاهای مرزی شهرستان «سرباز» شدند که قاضی صادقی (دادستان عمومی وانقلاب شهرستان سرباز) نیز در پی هماهنگی های قضایی، دستورهای ویژه ای را برای انجام عملیات های پلیسی و ورود به مخفیگاه‌های احتمالی متهم به قتل فراری صادر کرد. بررسی های اطلاعاتی کارآگاهان که زیر نظر قاضی صفری صورت گرفت، بیانگر آن بود که متهم قصد دارد با کمک یکی از دوستانش و از طریق قاچاقچیان سوخت به طور غیرقانونی به آن سوی مرز بگریزد، به همین دلیل کارآگاهان با پوشش مبدل وارد کپرهای مرزی شدند و متهم جوان را هنگامی غافلگیر کردند که با هویت جعلی و با پوشیدن لباس های محلی قرار بود شبانه از مرز خارج شود.
بنابر گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، قاضی ویژه قتل عمد مشهد با قدردانی از دستورهای ویژه دادستان سرباز و تلاش های شبانه روزی کارآگاهان اداره جنایی آگاهی خراسان رضوی گفت: با انتقال متهم به مشهد، تحقیقات از وی ادامه خواهد یافت.