رای اعتراضی « صدای ملت»

علی مطهری (7889)  محبوب حضرتی (3541) اسماعیل دوستی (4147) پروین داداندیش(3883) زهرا ساعی(4787) زهرا عابدینی(5852) بی نظیر جلالی(2982) فاطمه رضایی ملک خیلی(4481) عفیفه عابدی(5845) سید محمد اکرمی(1774) محمدرضا آرَم (1397) محمد عیسی انصاری فرد(1939) رضا امیدوار تجریشی(1838) هوشنگ بازوند(2165) علی باقری(2191)  سید محمد بطحایی(2355) مجید پاهنگ (2575) محمدعلی پرستاری (2586) مهدی تندگویان(2827) محمد حاتمی(3247) منصور حقیقت‌پور (3557) محمد خوش‌چهره (3856) مجتبی شریعتی نیاسر(5293) علی عباسپور طهرانی فرد (5887) سید فرهنگ فصیحی ‌لنگرودی(9298) محمد رضا محمدی(7612) جواد نظریان(8612) سید جمال هادیان طبائي زواره (8776) محمد هاشمی بهرمانی(رفسنجانی) (9329) همایون یوسفی(9325)