گسترش چتر حمایتی حزب اعتماد ملی در استان‌ها

انتخابات به عنوان ميراث انقلاب اسلامي و امام راحل، همواره اميد كنشگران سياسي معتقد به جمهوري اسلامي ايران بوده و اين روزها از دو سو مورد هجمه قرار گرفته است. نخست كساني كه از ابتدا اعتقادي به جمهوري اسلامي نداشته يا در طول سال‌هاي پس از انقلاب در اين موضع قرار گرفتند و در سوي ديگر، كساني كه اساسا به جمهوريت و مردم اعتقاد ندارند و به دنبال تشكيل خلافت يا حكومت اسلامي هستند. در اين وانفساي موجود، عده‌اي براي از بين بردن جمهوريت و از كار انداختن صندوق از درون ضربه مي‌زنند و روياي حكومتي شبيه به برادران طالب خود در سر دارند. عده‌اي ديگر نيز به دنبال تضعيف همان جمهوريت از خارج از دايره خانواده جمهوري اسلامي، منويات همان گروه نخست را به شيوه‌اي متفاوت دنبال مي‌كنند تا شايد در ادامه اين تزلزل بتوانند دخالت و حمايت كشورهاي ديگر را جلب كنند.
به‌رغم وجود همه مشكلات معيشتي و اقتصادي كه تمام ايرانيان، ‌جز عده‌اي معدود از آن رنج مي‌برند، به‌رغم تضعيف نهاد قانونگذاري يعني مجلس شوراي اسلامي كه خود در به وجود آمدن وضع موجود اثرگذار بوده است، به‌رغم تمام ايرادهاي ساختاري و اجرايي از جمله وجود نظارت استصوابي كه شايد بتوان گفت مهم‌ترين عامل نابساماني‌ها و ناكامي‌هاي اين روزهاست، به‌رغم همه تلاش‌هايي كه براي نااميد كردن ملت از امكان بهبود شرايط و آينده‌اي روشن صورت مي‌گيرد، به‌رغم تمام اقدامات در راستاي خالص‌سازي كه جريان غاصب يكدست صورت مي‌دهد، ايران وطن همه ماست و معتقديم كم‌هزينه‌ترين و بهترين راه برون‌رفت از اين شرايط بحراني، ايجاد تغيير از درون نظام و از طريق ظرفيت‌هاي قانوني موجود است.
حزب اعتماد ملي همچون تعداد ديگري از احزاب اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا، تصميم به مشاركت فعال در انتخابات گرفت و تلاش دارد در هر حوزه انتخابيه‌اي كه امكان رقابت در آن مشاهده مي‌شود، ضمن معرفي گزينه‌هاي مطلوب اصلاح‌طلب و مستقل اعتدال‌گرا، از آحاد مردم براي شركت در انتخابات دعوت كند.
بر همين اساس، اسامي كانديداهاي مورد حمايت حزب اعتماد ملي در سراسر كشور به شرح زير اعلام مي‌شود.