قوه قضاییه به مثابه عدلیه

1- روز يكشنبه سومين باري بود كه من محسنی‌اژه‌اي را از نزديك مي‌ديدم.نخستين ديدار زماني بود كه قاضي مرتضوي مجله ايران‌جوان را در پي يك شكايت وزارت كار تعطيل كرد. در بازجويي مقدماتي حرف‌هاي زيادي درباره نقش مجله زدم كه وي نپذيرفت. خسته و افسرده به فكر چاره بودم. شنيدم آقاي محسني‌اژه‌اي رييس دادگستري استان تهران است، به فكر افتادم شايد او بتواند مرا كمك كند، نمي‌دانم تلفني يا حضوري وقت گرفتم؟ ولي خواسته‌ام اجابت شد به دفتر او رفتم و درباره ايران‌جوان و آنچه بر من رفته است صحبت كردم. به دقت حرف‌هاي مرا گوش داد و هنوز به ياد دارم كه گفت بگذار اول يك انتقاد از خودمان بكنم. من با شنيدن نام بهروز بهزادي و مديريت مجله ايران‌جوان تصورم اين بود الان با يك فرد جوان رو به رو شوم ولي چیزهايي كه شما گفتيد در من بسيار اثركرد. اي‌كاش ما قبلا همديگر را مي‌شناختيم و... كه منظورش روشن بود، حكمي داده‌ شده بود و كاري نمي‌شد كرد. صحبت‌هاي آقاي اژه‌اي اثر مثبت روي من گذاشت، از نگراني و افسردگي من كاست، چرا كه با خودم گفتم ‌اي‌كاش بيشتر از اين به ديدار آقايان مي‌رفتم و هدف‌هاي انتشار ايران جوان را براي‌شان تشريح مي‌كردم.
2- از آن زمان سال‌ها گذشت تا اينكه آقاي محسني‌اژه‌اي رييس قوه قضاييه شد. مديران مسوول مطبوعات را دعوت كرده بودند، با من كه رو به رو شد، ‌گفت: مثل اينكه هردوي ما خيلي پير شده‌ايم. احساس كردم مرا به ياد آورد. خوش و بش كرديم و تمام شد.
3- چند روزي نگذشته بود كه تلفن موبايل من زنگ زد. پاسخ دادم. شخصي با صداي گرمي گفت من محسني هستم . 
ابتدا نشناختم اندكي مكث كردم.مثل اينكه متوجه ماجرا شد، احوالپرسي كرد  و از من خواست اگر نظرات خاصي درباره قوه قضاييه دارم به ايشان اطلاع دهم.
4-و روز يكشنبه در يك هم‌انديشي با اهالي مطبوعات او را مجدا ديدم، ‌مردي كه فكر مي‌كنم  اگر از آغاز بنيانگذار قوه قضاييه نظام بود بر آن «عدليه» نام مي‌نهاد و هم اكنون هم بسياري از اطرافيانش و روزنامه‌نگاران از واژه عدليه در دوره رياست محسني‌اژه‌اي در قوه قضاييه كمك مي‌گيرند. گرچه اخبار  اين هم‌انديشي منتشر شده است، ولي بايد بگويم من محسنی‌اژه‌اي را در جلسه به شكل شخصيتي مي‌ديدم كه ابايي ندارد از اين مردم پوزش بخواهد. چرا كه چند روز پيش از اين چنين پوزشي خواسته بود و خيلي‌ها به من مي‌گفتند او نخستين رييس  یک قوه كشور است كه به اين سياق سخن مي‌گويد.


همه مي‌دانند من از جمله روزنامه‌نگاراني هستم كه انتقاد كرده‌ام ولي مجيز كسي را نگفته‌ام.
رفتار محسنی‌اژه‌اي را به عنوان رييس عدليه مي‌ستایم و البته مي‌دانم كه توسعه كشور با يك عدليه خوب ميسر است. عدليه‌اي كه داد مظلوم را از ظالم بگيرد.افراد فاسد را به مجازات برساند و عدليه مصداق عدليه باشد.اميدوارم در برقراري عدالت موفق باشيد آقاي محسني اژه‌اي.