افول قدرت نرم غرب در تقابل با وعده صادق

 نظام سلطه غرب یک منظومه به هم پیوسته برای قانونی کردن استعمار و چپاولگری و جلوگیری از نافرمانی و سرپیچی کشور‌ها از قواعد سلطه‌گران از طریق ساختار سازمان ملل متحد، بر بستر اومانیسم و بی‌خدایی است. یاغیان مدرن غربی خود را مرجع تشخیص و تعریف همه قواعد و مبانی رفتاری و تعامل بین‌المللی (تعریف جنگ، صلح، تروریسم و حقوق بشر) می‌دانند. مجموع جمعیت ده‌ها کشور عضو سازمان ملل متحد به اندازه جمعیت ایران نیست، اما رأی همین کشور‌ها (که امریکا را ارباب خود می‌دانند) در سبد رأی امریکا ریخته می‌شود و خواسته‌های نظام سلطه علیه کشور هدف را جلوه قانونی می‌دهد. 
سلطه‌گران برای به تسلیم واداشتن کشورها، بیش از همه سلاح‌ها و ابزار‌های خود (قدرت نظامی، قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی) به ابزار و سلاح رسانه به‌عنوان قدرت نرم تکیه داشته‌اند. غربی‌ها با تکیه به امپراتوری رسانه‌ای خود به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع قدرت نرم، به استحمار کشور‌ها و فریب ملت‌های جهان پرداخته‌اند. بی‌تردید قدرت رسانه برای غرب هزاران برابر کارآمدتر و مؤثرتر از بمب اتم و اقتدار دلار بوده و به راحتی خوردن یک لیوان آب، کشور‌ها و ملت‌ها را در برابر خواسته‌های آشکار و پنهان سلطه گران خاضع و فرمانبردار ساخته است. 
غرب به‌عنوان زادگاه آژانس یهود و حامی اصلی رژیم سفاک، جلاد، کودک‌کش، تروریست و اشغالگر صهیونیستی با تکیه بر قدرت نرم رسانه طی دهه‌های گذشته، افکار عمومی جهان را فریب داده و فلسطینی‌ها را مشتی تروریست، خشونت‌طلب و ناقض حقوق بشر معرفی و در نقطه مقابل تروریست‌های اشغالگر صهیونیست را در جایگاه قانونی و ملتی تحت ظلم نشان داده است که برای بقای خود و دفاع از سرزمین خود! با تروریست‌ها می‌جنگند. اما عملیات محیرالعقول و باورنکردنی طوفان الاقصی علاوه بر آثار کوتاه مدت عملیاتی و بلندمدت راهبردی برای اولین بار قدرت نرم غرب را درهم کوبید. غرب برای اولین بار در عمر امپراتوری رسانه‌ای خود مقهور و مغلوب محور مقاومت شده و بزرگ‌ترین شگفتی تاریخ رسانه رقم خورد. بلافاصله پس از عملیات طوفان الاقصی موج اعتراضات مردمی در جهان به ویژه در کشور‌های غربی علیه امپراتوران رسانه شکل گرفت و آتشفشان خشم و نفرت مردم علیه رژیم صهیونیستی و ظالمان حامی آن رژیم فوران کرد و تلاش‌های مذبوحانه رسانه‌های غرب نه تنها اثربخش نبود بلکه روز به روز بر میزان خشم و نفرت مردم افزود. 
طی ۲۰۰ روز نسل کشی (Genocide) فلسطینی‌های ساکن غزه، رژیم صهیونیستی به‌عنوان مدعی چهارمین ارتش جهان در کنار امریکا (به عنوان اولین ارتش جهان) و حمایت تمام قد تقریباً همه کشور‌های غربی، صهیونیست‌ها به هیچ کدام از اهداف سه گانه خود دست پیدا نکردند و در نتیجه چاره کار را تغییر میدان بازی دیده و بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را با اطمینان از عدم پاسخگویی ایران (مشخصاً به دلیل خطای محاسباتی) مورد حمله تروریستی قرار دادند. پاسخ قاطع، کوبنده، پشیمان ساز و راهبردی ایران با عملیات وعده صادق عملاً همه معادلات جهانی را به هم ریخت و صحنه نظم جهانی را وارد مرحله جدید کرد. 


مقاومت نابخردانه غرب در برابر منطق جمهوری اسلامی ایران در دفاع قانونی از حقوق خود، هزینه بسیار سنگینی به غرب تحمیل کرد که جنبش اعتراضی دانشجویی تنها یکی از آثار آن است. 
اینک جنبش دانشجویی در بیش از ۲۰۰ دانشگاه در ایالت‌های مختلف امریکا این روز‌ها در حمایت از مردم مظلوم غزه فعال شده و با تعطیلی کلاس‌ها نسبت به سیاست‌های صهیونیستی دولت امریکا جنبش اعتراضی خود را آغاز کرده‌اند و نیرو‌های نظامی و امنیتی امریکا، ناامید از قدرت نرم، با قدرت سخت به سرکوب جنبش دانشجویی اقدام کرده‌اند. این جنبش که دانشجویان دانشگاه بزرگ کلمبیا (که در انحصار طبقه اشراف و دولتی بوده و مأموریت تربیت کادر امریکا را به عهده دارد) شروع شد و به سرعت برق به بیش از ۲۰۰ دانشگاه امریکا تسری پیدا کرده و خیلی زود از مرز‌های امریکا عبور کرده و دانشجویان دانشگاه‌های اروپا را نیز به صحنه کشاند. اگر چه باور بسیاری از تحلیلگران داخلی و بین‌المللی بر این است که این جنبش مانند جنبش اقتصادی وال‌استریت سرکوب و خنثی خواهد شد، اما آنچه به عنوان بخشی از خروجی این جنبش باقی می‌ماند عبارت است از:
۱- غرب که با توسل به فنون و قدرت رسانه همواره توانسته بود افکار عمومی جهان را فریب بدهد، اینک در برابر اراده همان مردم به بند کشیده شده غرب مستأصل و درمانده شده است. ۲- غربی‌ها شاید بتوانند جنبش دانشجویی را سرکوب کنند، اما به یقین این جنبش به‌عنوان یک تفکر ظلم ستیز قابل سرکوب نیست. ۳- غرب که همیشه برای کنترل افکار عمومی به قدرت نرم خود تکیه داشته است اینک قدرت نرم خود را فاقد کارآمدی دانسته و مجبور به استفاده از قدرت سخت شده است. ۴- مسئله حمایت از رژیم صهیونیستی برای غرب آن قدر اهمیت دارد که در دفاع از اشغالگران صهیونیست خود را مجبور به رویارویی با مردم خود و حتی استفاده از قدرت سخت می‌بیند. ۵- آنچه که در این روز‌ها در دانشگاه‌های غرب مشاهده می‌شود چهره عریان، واقعی و ضدبشری دژخیمان حاکم بر غرب را فراروی افکار عمومی جهان قرار داده است. ۶- بیداری جنبش دانشجویی در دانشگاه‌های غربی میوه نورس پیام مقام معظم رهبری به جوانان غرب در تاریخ اول بهمن ماه ۱۳۹۳ است. ۷- خدا، حضرت عیسی، دروغ‌هایی که یک قرن است در باره حقوق بشر و... که به ملت‌های خود گفته‌اند خط قرمز غرب نیست بلکه دفاع از رژیم صهیونیستی خط قرمز غرب است. ۸- قرائن و شواهد نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی، پادگان و شیشه عمر غرب است و فروپاشی پادگان صهیونیستی مقارن فروپاشی غرب و نظام سلطه خواهد بود. ۹- جنبش اعتراضی دانشجویان دانشگاه‌های غرب، سرعت گرفتن حرکت جهان به سوی نظم جدید جهانی با گفتمان عدالت‌خواهی و ظلم ستیز انقلاب اسلامی ایران را نوید می‌دهد.