رهبر انقلاب:به برکت شهادت شهید زاهدی عظمت جمهوری اسلامی ایران ظاهر شد

 عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب از دیدار خانواده شهید زاهدی با رهبر انقلاب خبر داد.                                                                                                         درجۀ سرلشکری شهید زاهدی با تأیید رهبر معظم انقلاب به خانوادۀ شهید اهدا شد.