كاهش  قدرت خريد مردم در اروپا

طي سال‎هاي اخير قدرت خريد مردم در اروپا كاهش يافته كه يكي از نمونه‎هاي آن كشور اتريش است. اتريش سال 2024 را با كاهش نرخ تورم آغاز كرد. نرخ تورم در ماه ژانويه به 4.5 درصد رسيد كه پايين‌ترين نرخ از پايان سال 2021 تاكنون بوده است.  البته اين كاهش بيش از همه مرهون كاهش هزينه انرژي خانوارها بوده است كه پس از افزايش شديد در ابتداي جنگ اوكراين، كاهش پيدا كرد. اما ديگر بخش‌ها نظير مواد غذايي و يا گردشگري و رستوران‌ها همچنان افزايش قيمت‌ها را حفظ كرده‌اند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد بحران گراني و تورم در دو سال گذشته براي مردم اتريش هزينه زيادي داشته و بيش از 10 ميليارد يورو از قدرت خريد آنها را از بين برده است. كارمندان شركت‌ها و دولت از ابتداي سال 2022 در مجموع 6.5 ميليارد يورو قدرت خريد خود را از دست داده‌اند. علاوه ‌براين 3.9 ميليارد يورو نيز از قدرت خريد بازنشستگان براي تهيه كالا و خدمات كاسته شده كه در مجموع 10.4 ميليارد يورو ضرر براي كارمندان، كارگران و بازنشستگان را نشان مي‌دهد. 
بر اساس آمار ارايه شده توسط اداره فدرال آمار اتريش، سال گذشته 336 هزار نفر در اتريش در فقر مطلق زندگي مي‌كردند كه معادل 3.7 درصد از كل جمعيت كشور است. اين بدترين وضعيت ثبت شده طي 5 سال گذشته بوده است. اداره آمار اتريش بر اساس تركيب داده‌هاي آماري خود با نظرسنجي انجام شده در سطح اتحاديه اروپا كه در آن از 6000 خانوار اتريشي هم نظرسنجي‌شده به اين نتيجه رسيده است كه در مقايسه با سال 2022 وضعيت فقر در اتريش به مراتب بدتر شده است و جمعيت فقير در يك سال 50 درصد افزايش داشته و از 201 هزار نفر به 336 هزار نفر رسيده است. اين بدان معني است كه جمعيت فقير اتريش در يك سال از 2.3 درصد كل جمعيت به 3.7 درصد رسيده است. كودكان و نوجوانان بيش از بقيه در معرض فقر هستند و هم‌اكنون اين نرخ براي افراد زير 18 سال، 5.3 درصد است. در مقابل افراد مسن وضعيت بهتري دارند و تنها 1.9 درصد از افراد بالاي 60 سال فقير هستند. همچنين زنان بيش از مردان در خطر فقر به خصوص زنان سرپرست هستند. بنابراين در بين خانوارهاي تك ‌والدي، 15.3 درصد فقير مي‌باشند. 
طبقه فقير ديگر خانوارهاي داراي بيش از 3 فرزند هستند كه نرخ فقر در آنها 8.5 درصد است. بر اساس تعريف استاندارد اتحاديه اروپا، فقير كسي است كه از 13 فعاليت روزمره قادر به انجام 7 كار نباشد كه شامل پرداخت به‎موقع اجاره، يك بار مسافرت تفريحي در سال و داشتن حداقل 1370 يورو نقد براي مواقع ضروري پيش‌بيني‌نشده است. اتريش براساس آمارها و بررسي‌هاي اقتصادي به‎عنوان يك كشور ثروتمند در نظر گرفته مي‌شود و شهرهاي آن از نظر كيفيت زندگي غالبا در رتبه نخست قرار دارند. اما آنچه در واقعيت رخ مي‌دهد، اين است كه فقر در اتريش به‎شكل قابل ملاحظه‎اي وجود دارد. حدود 17.3 درصد از جمعيت اين كشور در معرض خطر فقر و محروميت قرار دارند. كودكان، زنان، افراد مسن، افراد به حاشيه رانده شده و البته مهاجران و پناهجويان فاقد تابعيت، در معرض خطر فقر و محروميت بيشتري قرار دارند. فقر در ميان جوانان در اتريش ناشي از بيكاري يا اشتغال با دستمزدهاي پايين است.زنان در اتريش به شكلي ويژه تحت تاثير و فشار فقر قرار مي‌گيرند و به حاشيه رانده مي‌شوند. روزنامه استاندارد نوشته است كه در حال حاضر 201 هزار نفر در اتريش از خطر فقر شديد رنج مي‌برند كه نه تنها درآمد كافي و پولي ندارند، بلكه براي تامين نيازهاي اوليه زندگي با مشكل روبرو هستند. اين تحقيق كه در مصاحبه با 400 نفر تهيه شده است، نشان مي‌دهد كه اين افراد طي يك سال اخير و با بحران‌هاي اقتصادي كه گريبانگير اتريش و اروپا شده است، فقيرتر شده‌اند.
75 درصد از افرادي كه براي مشاوره به خدمات اجتماعي مراجعه مي‌كنند، اعلام كرده‌اند كه توانايي پرداخت هزينه‌هاي گرمايش را ندارند. در سال 2021 هر فردي كه در اتريش كمتر از 1371 يورو در ماه درآمد داشت، با خطر فقر روبه‎رو بود. در سال 2022 بيش از 1.5 ميليون نفر فرد بالغ در اتريش كمتر از اين ميزان درآمد داشتند. پس از دو سال روند نزولي در تعداد بيكاران و افراد جوياي كار در اتريش، در ماه آوريل، اين آمار روندي صعودي به خود گرفت. اكنون نرخ بيكاري در اتريش 6.2 درصد است.