تیم مهمتر از کاپیتان است

این روزها در فضای مجازی موضوع تعدد افراد و چهره‌های موثر در جریان اقتصاد ایران و اینکه چه کسی فرمان نهایی را صادر می‌کند به گونه‌ای غیر‌طبیعی و حتی از جانب برخی نخبگان جدی گرفته شده است.پیرامون این موضوع سه نکته را یادآور می‌شوم.
1- تصور من این است که موضوع فرمانده، کاپیتان و سر دسته همگی موضوعاتی کم اهمیت هستند که نباید به آن دامن زده شود. بدیهی است که کرباسیان، شریعتمداری، نوبخت، سیف، نهاوندیان و نیلی هر یک فرمانده تیم خود بوده و در سطحی دیگر سرباز پیشبرد برنامه‌های اقتصاد ملی هستند و اگر هم بحث از فرماندهی در دولت باشد جز دکتر روحانی کسی فرمانده نیست و همه کارگزاران دولت بايد متعهد به برنامه‌های ایشان برای پاسخگویی به مطالبات مردم باشند.
2- نکته دوم اینکه ویژگی مهم تیم اقتصادی دولت این است که  همگی طی چهار دهه گذشته از مدیران ارشد مالی و پولی دولت در ایران بودند و آسیب‌های موجود در اقتصاد ایران را به خوبی می‌شناسند و به آن نیز اشراف دارند. گرچه هر یک ممکن است در روش‌ها باهم متفاوت باشند اما در معرفت شناسی اقتصاد ایران با هم اشتراک نظر دارند و ابن نکته را باید غنیمت بشماریم. این نکته بویژه در مورد دكتر شریعتمداری و دكتر کرباسیان به خوبی مشهود است و شاید بتوان گفت که برای نخستین بار است که بخش صنعت و بازرگانی با وزارت اقتصاد سازگار و هماهنگ جلوه می‌کند و می‌توانیم به آینده این همگرایی و عزم همکاری بسیار امیدوار باشیم.
3- اقتصاد ایران بانک محور است و تا موتور اصلاح نشود حرکت و توسعه اقتصاد ایران غیرواقعی یا غیرممکن خواهد بود و این نکته ای است که تیم اقتصادی بر آن اجماع دارند و به نقطه قوت تیم اقتصادی تبدیل شده است‌. امیدوارم عزمی‌که برای اصلاح نظام بانکی آغاز شده است در بروكراسى اداری و نظامات دستوری گرفتار نشود و بانک‌ها با گذار از بنگاهداری به سوی اجتماعی یا مردمی‌شدن میل کنند تا بتوان آینده‌ای مطلوب براى اقتصاد كشور و فرزندانمان 


نوید بدهیم.
*جامعه شناس سياسى