دستور ویژه رهبری برای حل مشکل سپرده گذاران موسسات مالی

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، از تفویض اختیار رهبری برای حل مشکل موسسات اعتباری به سران قوا خبر داد و گفت که این موضوع در دو جلسه اخیر سران سه قوه بررسی شده است.به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا تابش درباره حل مشکل موسسات مالی و سپرده گذاران آن‌ها گفت: قدم‌هایی برای حل مشکل سپرده گذاران موسسات مالی برداشته و کل حاکمیت متوجه این موضوع شده است. رهبری هم از منظر شرعی به سران قوا اختیار دادند که برای حل این مشکل تصمیم بگیرند و این پدیده مبارکی است. ایشان حل شرعی ادای دین به سپرده گذاران را به سران قوا تفویض اختیار کردند و تاکنون دو جلسه در این زمینه برگزار شده که نشانه اهمیت موضوع است.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح تصمیمات گرفته شده در جلسات اخیر گفت: در جلسه آخر شورای پول و اعتبار راجع به تعاونی‌های اعتباری که دچار بحران شده بودند، گزارشی داده شد. بانک مرکزی اقداماتی کرده، قوه قضاییه پای کار آمده و حساب‌های مسدود، رفع انسداد شده است و بانک مرکزی به طور متمرکز خطوط اعتباری می‌دهد. همچنین قرار بود از روز چهارشنبه سپرده‌گذارانی که تا 200 میلیون تومان سپرده داشتند، طلب خود را بگیرند.وی خاطرنشان کرد: در جلسه روز دوشنبه سران قوا هم دو پیشنهاد درباره سپرده گذاران بیش از 200 میلیون تومان و همچنین نحوه قیمت ‌گذاری اموال و املاک موسسات و این‌که معادل پولی یا تهاتری باشد، مطرح شده که قرار است نمایندگان قوا درباره آن تصمیم‌گیری کنند.   تابش با بیان این‌که «تعامل و همکاری قوه قضاییه در این زمینه بیش از گذشته و ملموس است»، اضافه کرد: حل مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی قدری در گروی سرعت عمل و برخورد تخصصی بانک مرکزی است و قدری هم به حمایت هر سه قوه بر می‌گردد که این هماهنگی در حال انجام است.