شوخی شوخی!

هومن جعفری - می‌خواستیم در مورد بازداشت‌شدگان محیط زیست طنز ننویسیم که صحبت‌های جناب فیروزآبادی را در مورد جاسوسی از طریق پوست مارمولک مطالعه کردیم عزم‌مان جزم شد که بیشتر در مورد بازداشت‌شدگان محیط زیست طنز ننویسیم. فردا خودمان را هم می‌گیرند می‌گویند این آدم لای طنزهایش داشت آدرس می‌داد! تا بیاییم ثابت کنیم کاره‌ای نبودیم روزنامه حق‌التحریرمان را می‌برد. دوباره باید شش ماه بدویم که برگردیم داخل لیست!
نتیجه اخلاقی‌: آدم بعضی حرف‌ها را که می‌خواند متوجه نمی‌شود که جدی است یا شوخی. به واقع بعضی از مقامات هستند که استعداد و توانایی بزرگ و عظیمی دارند که جای ما طنزنویس‌ها را بگیرند و از نان خوردن بیندازندمان.