تشکیل استان جدید تکذیب شد


معاون سیاسی وزیر کشور ایجاد هرگونه استان جدید را تکذیب کرد. به گزارش ایسنا، اسماعیل جبارزاده گفت: هیچگونه طرحی برای ایجاد استان جدید در وزارت کشور مطرح نیست و تمامی شایعات در این خصوص نادرست و ناشی از تلقیات ذهنی طراحان اینگونه مطالب است. وی با تأکید بر اینکه بحث تقسیمات کشوری تابع الگوها و الزامات منطقه‌ای است، افزود: متأسفانه گاهی برخی افراد بدون لحاظ حساسیت‌های منطقه‌ای، مطالبی را درباره تقسیمات کشوری مطرح می‌کنند که لازم است با دقت عواقب اظهارات خود را بسنجند.