دستور توقف

رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه طی نامه‌ای رسمی خطاب به وزیر خارجه امریکا، ضمن اعلام زمان رسیدگی به شکایت دولت ایران در خصوص بازگشت یکجانبه تحریم‌های دولت امریکا، تأکید کرد که از هرگونه اقدام جدید اجتناب کنید و شرایط را تغییر ندهید. رئیس مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری اعلام کرد که به دنبال شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه دولت امریکا، ساعتی قبل رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری طی نامه‌ای رسمی خطاب به پمپئو وزیر خارجه امریکا، به دولت آن کشور هشدار داد طوری رفتار کند که آثار تصمیمات آتی دیوان در مورد درخواست‌های ایران را خدشه دار نکند. دکتر محسن محبی افزود: موضوع دادخواست ایران این است که اقدام امریکا در برگرداندن تحریم‌های یکجانبه برخلاف تعهدات بین‌المللی امریکا در عهدنامه سال ۱۳۳۴ است. به موجب این عهدنامه امریکا متعهد شده بود با اتباع ایرانی رفتار منصفانه داشته باشد و مانع از مراودات پولی و بانکی نشود. وی ادامه داد: دولت جمهوری اسلامی ایران به علت فوریت امر و آثار سوء ناشی از برگرداندن تحریم‌های یکجانبه امریکا بویژه در حوزه سلامت و درمان و دارو و خصوصاً امنیت هوایی، همزمان با طرح دعوی رسمی از دیوان خواسته بود که دیوان تا زمانی که در مرحله رسیدگی و صدور رأی در دعوای اصلی قرار دارد، به‌عنوان یک امر فوری و طی دستور جداگانه‌ای برگرداندن تحریم‌ها را ممنوع سازد و از دولت امریکا بخواهد که این اقدامات را متوقف کند. رئیس مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری ادامه داد: رئیس دیوان با توجه به اهمیت و فوریت امر با استفاده از ماده ۷۴ (۴) قواعد دیوان بین‌المللی دادگستری عصر سه‌شنبه و ساعتی قبل طی نامه‌ای رسمی خطاب به وزیر خارجه امریکا، به دولت امریکا هشدار داد از هر گونه اقدام جدید در این زمینه اجتناب کند، و «توجه دولت امریکا را به این ضرورت جلب می‌کند که باید در زمینه مورد دعوا (بازگشت تحریم‌ها) طوری عمل نماید که آرای آتی دیوان که بعد از جلسه ۲۷ آگوست صادر خواهد کرد، بلا اثر نشود.» به گفته کارشناسان، این دستور، نظیر حکم موقت به توقف هرگونه اقدام متصرفانه در پرونده‌های مالی است و نشاندهنده حساسیت و اهمیت موضوع شکایت ایران برای دیوان بین‌المللی دادگستری است.