روزنامه آفتاب اقتصادی

روزنامه‌ آفتاب اقتصادی، روزنامه‌ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چاپ صبح است که از سال ۱۳۹۲ در سراسر کشور منتشر می‌شود. این روزنامه با ۸ صفحه به قیمت ۱۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

صاحب امتیاز: منصور مظفری
مديرمسوول: منصور مظفری
سردبیر: حسین کریمی
نشانی‌: خیابان شهید مطهری، ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)، کوچه ۲۶ پلاک۱۰، طبقه اول، واحد یک
وب سایت:
ایمیل: aftabeghtesadi@gmail.com
تلفن: 021-66907488

آرشیو مهر ماه ۱۳۹۹ روزنامه آفتاب اقتصادی