روزنامه اترک

روزنامه اترک، روزنامه ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چاپ صبح است که از سال ۱۳۸۴ در سراسر کشور منتشر می‌شود.

صاحب امتیاز: محمد شکاری
مديرمسوول: محمد شکاری
سردبیر: مرضیه طاهری بازخانه
نشانی‌: بجنورد، بولوار استقلال، چهارراه نگارستان، ساختمان نیمان، طبقه چهارم
وب سایت:
ایمیل: atrakdaily@gmail.com
تلفن: 09378516439

آرشیو اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ روزنامه اترک