روزنامه آذربایجان

روزنامه آذربایجان، روزنامه ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چاپ صبح است که از سال ۱۳۷۲ در سراسر کشور منتشر می‌شود. این روزنامه با ۸ صفحه به قیمت ۲۰۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

صاحب امتیاز: اکبر رضائی
مديرمسوول: اکبر رضائی
سردبیر: جلال محمدی
نشانی‌: تبریز- بازارچه سیلاب- اول ایده لو- پلاگ 18
وب سایت:
ایمیل: admin@azarbaydgan.ir
تلفن: 04132351613

آرشیو اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ روزنامه آذربایجان