بلیط هواپیما

روزنامه نقش اقتصاد

روزنامه نقش اقتصاد، روزنامه ای اقتصادی اجتماعی چاپ صبح است که از سال ۱۳۹۶ در سراسر کشور منتشر می‌شود.

صاحب امتیاز: امیر دیانی
مديرمسوول: امیر دیانی
سردبیر: زهره دیانی
نشانی‌: تهران - میدان هفت تیر- خیابان کریمخان - مجتمع تجاری اداری کریمخان برج A طبقه 5 واحد a51
وب سایت:
ایمیل: naghsheeghtesad@gmail.com
تلفن: 88867524-88867519

آرشیو آذر ماه ۱۴۰۱ روزنامه نقش اقتصاد

بلیط هواپیما