زير بار درخواست وزرا براي رفع‌فيلتر نمي‌روم

محمد جعفر منتظري دادستان كل كشور ديروز در همايش مقابله با جرايم مالي در فضاي مجازي شركت كرد و ضمن انتقاد از عملكرد شوراي عالي فضاي مجازي گفت: من مي‌دانم مشكل چيست. آقاي فيروزآبادي تلاش زيادي مي‌كند و اطلاعاتي دارند كه قابل گفتن در اين جمع نيست. آنجا كه بايد اراده‌اي قوي براي ساماندهي فضاي مجازي باشد، نيست. رهبري چقدر تاكيد بر شبكه ملي اطلاعات داشتند. چقدر تاكيد شد كه پيام‌رسان‌هاي خارجي جاي خود را به پيام‌رسان‌هاي داخلي بدهد.وي خاطرنشان كرد: تلگرام و اينستاگرام از نظر اخلاقي و امنيتي براي كشور ما بلا ايجاد كرده است.دادستان كل كشور با بيان اينكه «مديراني كه عزم آنها مي‌تواند كارساز باشد در تصميم‌شان آنگونه كه بايد جزم ندارند» گفت: «بعضي از اين شبكه‌ها كه ما در كارگروه مصاديق مجرمانه طبق قانون آن را مي‌بنديم و فيلتر مي‌كنيم، مي‌بينيم كه بعضي آقايان صداي‌شان بلند مي‌شود. ۶ وزير به من نامه مي‌نويسند كه رفع فيلتر كنيد اما من زير بار نمي‌روم. دو سه بار خواسته‌اند و من به اين دليل زير بار نمي‌روم كه مي‌دانم شريك در ظلم و جرم‌ خواهم شد.»وي تاكيد كرد: از مردم عزيز مي‌خواهم كه درباره آسيب‌هاي اين فضاي مجازي بي‌در و پيكر كه بخش‌هاي اخلاقي، سياسي و امنيتي را تحت تاثير قرار داده؛ مطالبه كنند و از مسوولان بخواهند كه ما را از اين جهنم نجات دهند. اين موضوع بايد يك مطالبه عمومي شود.منتظري با بيان اينكه عده‌اي مخالف هستند، گفت: عده‌اي با گرايش‌هاي سياسي و گرايش‌هاي مختلف ممكن است اعتقادي به آسيب‌ها در حوزه فضاي مجازي نداشته باشند. اما آيا جمهوري اسلامي بايد به هر نوع مطالبه پاسخ مثبت بدهد؟دادستان كل كشور با اشاره به صحبت‌هاي دو روز قبل مقام معظم رهبري گفت: دشمن در مردادماه چقدر تلاش كرد كه عده‌اي از مردم را در شهرهاي مختلف به خيابان‌ها بكشاند ولي آيا مردم پاسخ دادند؟ از 80 ميليون جمعيت كشور تعدادي كه پاسخ مثبت به تلاش‌هاي دشمن دادند به پنج هزار نفر هم نرسيد. اين مردم ما هستند كه با همه فشارها و سختي‌ها و مشكلات پاي نظام‌شان ايستاده‌اند و به منِ وزير و مدير هم انتقاد دارند ولي آيا وزير و مدير نظام است؟ اينها نظام نيستند يك مدير يا يك وزير ممكن است خطا هم بكند.
وي خطاب به معاونان دادستان‌هاي كشور گفت: در اين شبكه‌هاي اجتماعي چندين نوع جرم مالي محقق مي‌شود كه شما بايد به صورت جد وارد شويد و ما تكليف داريم در مقابل اين جرائم مبارزه كنيم. همچنين بايد توجه داشته باشيم كه مبارزه بايد متناسب با شرايط باشد. شما با اسلحه و كلاشينكف نمي‌توانيد به مبارزه با سلاح بيوشيمي برويد. اگر بخواهيد با ميكروب‌ها وارد مبارزه شويد، با تير و تفنگ نمي‌توانيد بلكه بايد سلاح متناسب با آن را آماده كنيد.
دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: با خشونت و بگير و ببند نمي‌توانيم به اين مشكل غلبه كنيم بايد متناسب با اين سلاح‌هاي كشنده، خود را مسلح كنيم. مي‌توان از فضاي مجازي استفاده خوبي داشت اما بايد مديريت شود.