ملاحظات تريبون‌هاي رسمي

شرايط موجود كشور ايجاب مي‌كند كه بيش از هميشه در‌راستاي تقويت انسجام و وحدت داخلي بكوشيم. تلاش‌هاي قابل‌توجهي نيز در اين زمينه صورت گرفته است. مصداق آن تدبير رهبري براي برگزاري جلسات اقتصادي در عالي‌ترين سطح است. مقام معظم رهبري همچنين اختيار داده‌اند كه سران سه قوه در جلسات مذكور تصميمات لازم و مناسب را اتخاذ كنند. اينها نشانه ضرورت تقويت اتحاد در كشور است. بنابراين بيان هرگونه مطلبي دال بر انشقاق بين قواي سه‌گانه از سوي دولت، نمايندگان مجلس يا مسوولان قضايي صحيح نيست. نبايد فضايي در كشور ايجاد و به مردم القا كرد كه هر‌يك از قوا در مورد يك موضوع از جمله فيلترينگ يا هر موضوع ديگري، نظرات مختلفي دارند. ممكن است چنين باشد و اختلاف‌نظرهايي در ميان باشد اما طرح آن در سطح جامعه به تقابل بين قوا دامن مي‌زند و پسنديده نيست. اظهارات دادستان كل كشور مبني بر عدم شركت در جلسه با وزرايي كه خواستار رفع فيلتر برخي شبكه‌هاي اجتماعي بودند، مي‌توانست به‌نحو بهتري بيان شود. حتما شركت نكردن در اين جلسه با منطق و دليلي همراه بوده است مثلا ممكن است كه به جلسه نرفته باشند تا رسانه‌هاي حامي دولت در انتشار اخبار شيطنت نكرده و ننويسند كه دولت مخالف رفع فيلتر و قوه قضاييه مخالف است. به هر حال مي‌توان به شيوه و با بيان بهتري به مقصود رسيد و به انسجام داخلي و وحدت قوا لطمه نزد. توجه داشته باشيد كه موارد متعدد ديگري از اظهارات مسوولان وجود داد و نشان مي‌دهد كه ضرورت تقويت همكاري‌هاي قوا بعضا مورد بي‌توجهي قرار مي‌گيرد. به عنوان مثال همين ديروز رييس‌جمهور تاكيد كرده بودند كه مسائل اقتصادي با بگير‌و‌ببند حل نمي‌شود. اين اظهارنظر نيز مي‌تواند نوعي تعريض به اقدامات قوه قضاييه براي برخورد به مفسدين تلقي شود.
جلسه استيضاح آقاي ربيعي در مجلس شوراي اسلامي نيز مثال ديگري است. صحبت‌هايي كه در آن جلسه مطرح شد نه به نفع نمايندگان مجلس بود و نه دولت و شخص ربيعي. اينگونه اظهارنظرها درحالي بيان مي‌شود كه همه قوا و مسوولان بيش از هر چيز نياز به همكاري و تعامل دارند. براي افزايش همكاري و وحدت نيز بايد كمي كظم‌غيظ كرده و اختلاف‌نظرها را به شيوه مناسب‌تري رفع كنند. مي‌توان اختلاف‌نظرهاي موجود را در جلسات خصوصي حل و فصل كرد و همه مسائل را به تريبون‌هاي رسمي نكشيد. از طرف ديگر براي تصميم‌گيري در مورد مسائل مختلف، مراكز تصميم‌گيري مشخص وجود دارد. مسوولان امر بايد براي بيان نظرات خود در جلسات مربوطه شركت كرده و همان‌جا ديدگاه‌هاي خود را مطرح كنند. شرايط كشور به گونه‌اي است كه طرح اختلاف‌نظرهاي طبيعي موجود در جامعه صحيح نيست.
فعال سياسي اصولگرا