کارنامه فرهنگ و هنر ایران درخشان استوزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در 40 سال اخیر اتفاقات مختلفی در حوزه هنرهای ایران زمین رخ داده و در هر حوزه تحول‌های بسیار خوبی ایجاد شده به گونه‌ای که کارنامه‌ای درخشان در حوزه فرهنگ و هنر رقم خورده است. سید عباس صالحی جمعه شب در آیین بهره برداری از تالار بزرگ لیان در بوشهر افزود: در هنرهای نمایشی، کشور در سال 58 تنها 230 اجرا داشته که این شمار در سال 96 به هفت هزار اجرا رسیده است. وی یادآورشد: در حوزه آوایی و موسیقایی نیز در سال 58 شمار اجراها 400 بوده که شمار آن در سال 96 به هفت هزار اجرا رسید. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در حوزه هنرهای تجسمی نیز شمار نمایشگاه‌ها در سال 63 تنها 700 نمایشگاه بوده که این شمار در سال گذشته به سه هزار و 800 نمایشگاه رسید. این آمارها نشان می‌دهد ایران در حوزه هنر طی این چهار دهه گام‌های بسیار خوبی برداشته که در این بین یکی از کمبودها و نواقص موجود کمبود زیرساخت‌ها در حوزه هنر است. صالحی تأکید کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌ها باید امکانات عمومی به سمت خدمت به ارتقای سرانه فرهنگ و هنر پیش برود. وی ادامه داد: باتوجه به سرانه پایین فضای فرهنگی و هنری در سطح کشور این فضاها نیازمند توسعه هستند. سرانه‌های کشور در فضاهای مختلف اگر کم است در حوزه فرهنگ این فضا بسیار ناچیز است. وی گفت: با اینکه سرانه فضای سبز، آموزشی و ورزشی به ترتیب 11، 5 و بیش از یک متر است سرانه فضاهای فرهنگی و هنری کشور هنوز سانتیمتری است.