ادغام 5 بانک و موسسه مالی نظامی در بانک سپه

سال گذشته بود که وزیر دفاع از پیگیری واگذاری بنگاه های اقتصادی در ارتش و سپاه خبر داد و اعلام کرد: «مسئولیت این کار از طرف مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده و ستاد کل در کل نیروهای مسلح این موضوع را دنبال می‌کند تا این نیروها از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند.» وی همچنین چند روز قبل گفت: ظرف دو سه روز آینده خبرهای خوبی درباره جدایی بنگاه‌های اقتصادی از نیروهای مسلح منتشر می‌شود. در این زمینه، دیروز بانک مرکزی در اطلاعیه ای از ادغام پنج بانک و موسسه وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه خبر داد و درباره حفظ حقوق مشتریان، سهام داران و شاغلان این بانک ها اطمینان داد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با هدف ارائه خدمات بهتر به خانواده نیروهای مسلح و عموم مردم و نیز متمرکز کردن توانمندی و ظرفیت‌ بانک های ادغام شونده، بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی و یکی از بانک‌های معتبر دولتی ادغام می شوند.
در این اطلاعیه با اشاره به مصوبه سران سه قوه در این خصوص آمده است: این مهم با اتخاذ تمهیدات مناسب و اطمینان بخش برای مشتریان، سپرده‌گذاران، سهام داران، کارکنان و دیگر ذی نفعان مد‌نظر قرار گرفته و پس از انجام بررسی‌های کارشناسی گسترده با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، برنامه‌ای جامع، هماهنگ و مؤثر در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور و سامان دهی بازار پول تدوین شده است.  
این اطلاعیه در خصوص مشتریان بانک ها و موسسه اعتباری یادشده، می افزاید: ارائه خدمات بانکی به تمامی مشتریان محترم اعم از سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان توسط بانک‌ها و مؤسسه اعتباری یادشده، با مدیریت و راهبری بانک سپه طبق روال عادی قبلی به قوت خود ادامه می‌یابد و مشتریان می‌توانند خدمات مزبور را همانند گذشته در چارچوب قراردادهای سپرده‌گذاری، تسهیلاتی و دیگر قراردادهای منعقد شده قبلی دریافت  کنند.


سهام داران بانک ها، گروه دیگری هستند که از این ادغام متاثر می شوند. بانک مرکزی در این باره با تاکید بر حفظ حقوق تمامی سهام داران این موسسات بانکی آورده است: به منظور حفظ و ایفای حقوق تمامی سهام داران بانک‌ها و مؤسسه اعتباری تحت ادغام و با عنایت به بررسی‌های کارشناسی همه جانبه و هماهنگی انجام شده با سازمان بورس و اوراق بهادار، چارچوب مدونی برای این مهم تنظیم شده و طبق برنامه، هر یک از بانک‌ها و مؤسسه اعتباری یادشده برای تعیین تکلیف وضعیت سهام داران مرتبط با خود اقدام می کنند و به تمامی سهام داران اطمینان داده می‌شود کلیه حقوق آن‌ها کارسازی و ایفا خواهد شد.
اطلاعیه بانک مرکزی درباره کارکنان شاغل در بانک ها و موسسه مذکور می افزاید: کلیه کارکنان شاغل در بانک‌ها و مؤسسه اعتباری موضوع این فرایند همانند گذشته مشغول به فعالیت هستند و تمامی حقوق و مزایای آنان مطابق قراردادهای منعقد شده قبلی برقرار است.