6 گام برای تربیت فرزندانی مسئولیت پذیر

همه ما دوست  داریم فرزندمان مسئولیت ‌پذیر  بار بیاید و بیشتر ما از این که دختر یا پسرمان حتی کارهای روزمره و وظایف اصلی خودش را انجام نمی‌دهد، شکایت داریم. در این بین هم معمولا فراموش می‌کنیم این ما بودیم که باید حس مسئولیت‌پذیری را در سنین کم و با روشی ساده، در او ایجاد و تقویت می‌کردیم. کار سختی نیست! کودکان بسیار زود می‌آموزند و عادت می‌کنند. امروز به شما شش گام ساده اما هوشیارانه را آموزش می‌دهیم که اگر صبور باشید و آن را اجرایی کنید، شاهد نتایج درخشانی از سوی فرزندتان خواهید بود. در نظر داشته باشید ایجاد این الگوی رفتاری از دو سالگی تا شش سالگی موثرتر است و نتایج بهتری دارد.