بازار کشور برخلاف تحریم آمریکا پر از مواد غذایی است

به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالمهدی بخشنده در نمایشگاه دستاوردهای چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در حوزه کشاورزی اعلام کرد: بخش کشاورزی 83 درصد کالری مورد نیاز کشور را تأمین می‌کند. بطوریکه فائو سازمان خواربار جهانی ایران را در جایگاه با امنیت غذایی بالا قرار داده است.
وی با تأکید بر اهمیت تأمین امنیت غذایی در کشور گفت:‌ به پشتوانه همین امنیت غذایی بالای کشور بود که دیپلمات های کشور توانستند محکم و استوار مذاکره کنند.
معاون امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت:‌ آمریکا اعلام کرده بود که کاری می‌کنیم طی سه ماه قحطی در ایران پیش بیاید و در این زمینه هم از هیچ کاری فروگذار نکردند اما نتیجه آن شد که اکنون بازار ما پر از مواد غذایی است.
بخشنده ادامه داد: برنامه‌ریزی وسیع کردیم که مردم هیچ مشکلی نداشته باشند و نه تنها این تحریم‌ها کارساز نخواهد شد بلکه با موفقیت از این پیچ عبور خواهیم کرد.


وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در انجام برنامه‌های اقتصاد مقاومتی نتایج خوبی داشته است، گفت: بر اساس ارزیابی‌های سازمان برنامه و بودجه وزارت جهاد در بین دستگاه‌ها بهترین مقام را کسب کرده است.
معاون امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد:122 میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید می‌شود که یک جهش بزرگی بوده و علاوه بر آن توانسته‌ایم عملکرد مصرف آب را بهتر کنیم. پیش از این از هر متر مکعب آب 830 گرم مواد غذایی تولید می‌کردیم که اکنون این رقم به 1020 گرم رسیده است.
بخشنده تأیید کرد: عملکرد ما در برنامه پنجم توسعه نشانگر این است که ما اهداف برنامه ششم توسعه را محقق خواهیم کرد. ظرفیت‌های خالی در بخش کشاورزی فراوان است و ما باید تلاش کنیم از این ظرفیت‌ها استفاده بهینه کنیم.