مدیر مسئول کیهان برای تفهیم اتهام درباره ۲۱ شکایت دولت به دادگاه رفت


 شریعتمداری صبح دیروز با حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه به پرسش‌های بازپرس در‌باره برخی از شکایات مطرح شده پاسخ گفت و به علت فراوانی شکایات، تفهیم اتهام درخصوص تعدادی از پروند‌ه‌ها نیز به جلسات بعدی موکول شد.
تیتر اول کیهان درباره شلیک موشک انصارالله به ریاض و پیش‌بینی شلیک‌های بعدی به دوبی، گزارش کیهان از رژه ‌اشراف نو‌کیسه روی اعصاب مردم، انتقاد کیهان به افزایش قیمت دلار تا مرز ۱۸ هزار تومان، اعتراض به حقوق نجومی برخی از مدیران، گزارش درباره به کارگیری مدیری که حکم انفصال خدمت داشته است. اعتراض به دو برابر شدن بودجه نهاد ریاست جمهوری در طول چهار سال، گزارش کیهان از وابستگی یکی از مدیران وزارت علوم به مراکز امنیتی آمریکا، هشدار درباره تکرار قرارداد خسارت‌بار کرسنت، انتقاد از به کارگیری یکی از مدیران متخلف در قرارداد کرسنت از سوی وزارت نفت، اعتراض به مصوبه بی‌خاصیت مجلس در برابر نقض برجام از سوی آمریکا، گزارشی از سوء‌استفاده کلان اقتصادی در واگذاری یک مرکز بزرگ تولیدی به بخش خصوصی، انتقاد به اظهار‌نظر‌های غیرواقعی در تبلیغات ریاست جمهوری و... موضوع شماری از شکایات علیه مدیر مسئول کیهان است.