استانداران گلستان و کهگیلویه و بویراحمد منصوب شدند

در جلسه دیروز هیئت دولت که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد استانداران منتخب استان‌های گلستان و کهگیلویه و بویراحمد رای اعتماد گرفتند.
در این جلسه «هادی حق شناس» و «حسین کلانتری» به ترتیب به عنوان استانداران گلستان و کهگیلویه و بویراحمد منصوب شدند.
همچنین در ادامه جلسه، دولت یکی از آئین نامه‌های اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور را به تصویب رساند.
به موجب آئین نامه مذکور، دستگاه‌های اجرایی موظفند برای بازخریدی و بازنشستگی کارکنان مطابق قوانین و مقررات مربوط و همچنین بازخریدی کارکنان مازاد موضوع این آئین نامه و پرداخت وجوه بازخریدی، پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی، از محل بودجه مصوب سال جاری و در سقف تخصیص اعتبار اقدام نمایند.
در صورت مکفی نبودن تخصیص اعتبار، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود، با رعایت قوانین و مقررات اختصاص دهند.
اولویت با پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان و مانده مرخصی براساس قوانین و مقررات مربوط و تاریخ صدور حکم بازنشستگی خواهد بود.
آئین نامه اجرایی مربوط به اجرای مدیریت سبز در دستگاه‌های اجرایی به تصویب رسید
هیئت وزیران همچنین آئین نامه اجرایی مربوط به اجرای مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازیافت آنها در ساختمان‌ها و وسائط نقلیه در کلیه دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرد.
از مزایای مهم آئین نامه مذکور می‌توان به تعریف شاخص‌های کمّی و ارزیابی اجرای مدیریت سبز در دستگاه‌های اجرایی بر مبنای مجموع امتیازات شاخص‌های شش گانه، پیش‌بینی ضمانت اجرایی لازم، استفاده از مصادیق عینی و ظرفیت اجرایی سایر قوانین و مقررات، معرفی دستگاه اجرایی برتر، ایجاد انگیزه کافی صرفه جویی توسط عوامل مصرف، توجه به آموزش و فرهنگ سازی اشاره کرد.
هیئت وزیران در ادامه به منظور پیشگیری و مقابله با تقلب علمی در سطوح مختلف و برخورد قاطع با مواردی از قبیل فروش پایان نامه، مقالات علمی و امثال آنها، آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را تصویب کرد.
مقابله با تقلب علمی در سطح موسسه توسط دانشجویان، کارمندان و اعضای هیات علمی و نیز برخورد با دانشجویانی که با ارائه پایان نامه جعلی موفق به دریافت مدرک تحصیلی شده‌اند حتی پس از فراغت از تحصیل و ملغی الاثر نمودن مدرک تحصیلی حاصل از تقلب، از جمله مواد آئین نامه یاد شده است.