روایت آیت ا... یزدی از ساخت و پاخت برخی نمایندگان با وزیران

عضو فقهای شورای نگهبان گفت: من بی پروا می‌گویم؛ نمایندگان هم می‌خواهند بشنوند میان برخی از نمایندگان با وزیران ساخت و پاخت‌هایی وجود دارد. به گزارش مهر، آیت ا... محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان در گفت وگویی درباره روابط وزیران و برخی نمایندگان مجلس گفت:  برخی نمایندگان به عنوان نمونه فلان وزیر را صدا می‌زنند و از او می‌خواهند که «فلان معدن را به من یا به فرزند و داماد من بده» تا برود از آن استفاده کند. وی افزود: در این گونه روابط فاسد، امتیاز قراردادهای خاص را از وزیران مطالبه و تهدید می‌کنند که اگر با خواسته شان موافقت نشود آنان را به مجلس احضار می‌کنند یا برای پاسخ به سوال یا استیضاح، آنان را به مجلس فرا می‌خوانند. آیت ا... یزدی تصریح کرد: وزیر بیچاره هم که گیر این چنین نمایندگانی افتاده است، می‌خواهد آبرویش محفوظ بماند، اما اگر میان وزیران و این گونه وکلا قراردادی تنظیم و از این امتیازات سوءاستفاده شود، چون وزیر هم امضا کرده است هر دو مرتکب تخلف شده اند و هر دو در پیشگاه خداوند قطعاً نتیجه اعمالشان را خواهند دید. این عضو فقهای شورای نگهبان افزود: وزیران به این گونه نمایندگان بگویند که خلاف نمی‌کنند و تصریح کنند که مطالبه آنان خلاف قانون است حتی اگر به قیمت استیضاح و برکناری آنان تمام شود.  
برای من هم جوسازی می‌کنند که فلانی چند پمپ بنزین، کارخانه و اموال دیگر دارد
وی همچنین با اشاره به جوسازی‌ها علیه شورای نگهبان اظهار کرد: چه جوسازی‌هایی که علیه شهید بهشتی نکردند؛ اکنون برای من هم جوسازی می‌کنند که فلانی چند پمپ بنزین، کارخانه و اموال دیگر دارد. آیت ا... یزدی افزود: به یکی از دوستانم گفتم به شما وکالت می‌دهم که هر کسی چنین ادعایی کرد بگویید فلانی اعلام کرده است که همه دارایی‌هایش را با سه میلیون تومان واگذار می‌کند.