آزادی ۳ زندانی با کمک خبرنگاران

کلاته- نامنی مدیرعامل کانون خبرنگاران شهرستان سبزوار گفت: سه زندانی  جرایم غیر عمد به مناسبت فرا رسیدن روز خبرنگار با کمک خبرنگاران این شهرستان از زندان آزاد شدند.‍ رضا نامنی در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار کرد: همزمان با ۱۷ مرداد در یک اقدام خیرخواهانه خبرنگاران شهرستان سبزوار با مشارکت خیران اقدام به آزادی سه نفر از زندانیان  جرایم غیر عمد این شهر کردند.وی افزود: در این اقدام خداپسندانه کانون خبرنگاران این شهرستان هزینه های اجرایی برگزاری مراسم روز خبرنگار را به آزادسازی سه نفر دیگر از زندانیان  جرایم غیر عمد اختصاص داد.