حسینیه های بی ریا

دوباره پیراهن مشکی، دسته و هیئت و زنجیر، روضه و نوحه و اشک. بساطی که هر سال پا برجاست، نه کهنه می شود و نه قدیمی.  بساطی که دکتر، وکیل و وزیر را تبدیل می کند به جاروکش و کفش جفت کن و استکان شور روضه ها. بساطی که کوچک ترها را هم پای روضه و ایستگاه های صلواتی بزرگ می کند و مردم دار.کار هر کسی نیست که رفیق و خویش و غریبه و آشنا را همرنگ کند، متحد کند، جمع کند، همدل کند که همه بی ریا صدا بزنند (یاحسین) این ها همه از برکت صاحب محرم است. محرمی که این روزها ایستگاه های صلواتی و خیمه های روضه اش در هر کوچه و خیابانی دیده می شود. اما در میان این تصاویر، عکس های ایستگاه های صلواتی کودکان و نوجوان ها که امسال حضورشان بسیار پررنگ است دل آدم را جلا می دهد. زیبایی این خیمه ها در این است که یک کودک هر آن چه را در توانش بوده رو کرده است. خیمه هایی که گاهی فقط از چند آجر که رویش یک کلمن است تشکیل شده و سقفش هم شاید یک چادر مشکی است؛ اما حضرت می داند و می بیند که پشت این دست های کوچک و خیمه های ساده قلب های بزرگ و عشقی توفانی است.