لاکچری بازهای نوکیسه !

تفریحات لاکچری قشری از جامعه که نوکیسه گان امروزی محسوب می‌شوند باعث نارضایتی عموم مردم می‌شود. گفته می‌شود هر جامعه ای
3 طبقه دارد، اما جامعه شناسان
می‌گویند طبقات جامعه از 6 طبقه تشکیل شده است. طبقات بالای بالا ، بالای متوسط و بالای پایین ، پایین بالا ،
پایین متوسط و پایین پایین. یکی از شاخص‌های عینی که طبقه فرد را معین می‌کند عوامل اقتصادی است.
شما در استادیوم ورزشی هم که می‌روید یک بخش آن مخصوص اعیان است و قسمتی دیگر مخصوص افراد متوسط وبخشی هم برای اقشار پایین است. در حقیقت پایگاه یا طبقه هر فرد در جامعه که افراد برای به دست آوردن آن به هر دری می‌زنند تا مرفه شوند و از طریق جهش طبقاتی بتوانند خودنمایی نمایند. در اقتصادهای بیمار این مساله بیشتر رخ می‌دهد،
چرا که وضعیت اقتصادی نابسامان باعث شده عده‌ای نوکیسه وغیر اصیل بر اثر کسب درآمد حاصل از رانت ، رشوه وحقوقهای نجومی‌وروابط پولی نامشروع به ثروتهای کلان دست یابند؛ افرادی که اصالت ندارند و در کارنامه زندگی آنها خبری از شخصیت ، فرهنگ ، سابقه خانوادگی و تحصیلات و...نیست .
این افراد بر اثر کسب درآمد نامشروع جای طبقه بالای جامعه را پر کرده اند ودر جایگاهی ایستاده اند که اصیل زاده نیستند.این افراد برای نشان دادن خود وعرض اندام در جامعه روی به تفریحات لاکچری می‌آورند. استفاده از ماشین پورشه ، هواپیمای شخصی، اجاره وخرید کشتی و... نمونه‌های این رفتارهای طبقه نوکیسه است. از آنجایی که ذهنیت برخی افراد جامعه بر اساس ظاهر و نه نگاه به باطن افراد است ،
این تفریحات لاکچری به نوعی در ذهن مردم باقی می‌ماند، چرا که جامعه ظاهر قضیه را می‌بیند و این خودنمایی‌ها می‌تواند زمینه بروز نارضایتی‌های مردم را فراهم کند. شکاف طبقاتی برای اکثریت مردمی‌که از صبح تا شب به دنبال حداقلهای زندگی هستند ، باعث حسرت آنها می‌شود و همین امر آنها را ناراضی می‌کند.