روحانی در همه‌پرسی جدی‌است؟

 
 
 
 
رئيس‌جمهور پيش از اين چندبار از همه‌پرسي سخن به ميان آورده است. وقتي مسائلي در کشور مورد اختلاف جدي است و به نظر مي‌رسد به يک نزاع کهنه در کشور تبديل شده، قانون اساسي اين را پيش‌بيني کرده که به راي عمومي گذاشته شود و هرچه مردم انتخاب کنند، همه تمکين مي‌کنند و دعوا هم تمام مي‌شود. ولي ظاهرا ادامه دادن اين قضيه اهميت دارد. ما هم معتقديم ظرفيت‌هاي قانون اساسي مهم است که اگر خوب استفاده شود، بسياري از مشکلات را مي‌توان با همين قانون اساسي حل کرد. بالاخره يکسري مسائل کلان در کشور هست که مورد اختلاف جدي است و گروه‌هاي سياسي سال‌هاست که با هم درگيري دارند و ‌اين دعواها مثل زخم کهنه ادامه پيدا کرده است. نگراني آنها که مخالف همه‌پرسي هستند، از اين روست که مي‌دانند حضور مردم ممکن است به نفع آنها نباشد. به‌زعم رئيس‌جمهور وقتي دعواهاي قديمي را به روش‌هاي معمول سياسي نمي‌توان حل کرد، بايد به راي مردم گذاشته شود. فقط مشکل ما در کشور اين است که جرياني در کشور وجود دارد که نظر، راي، خواست و مطالبه مردم چندان برايشان مطرح نيست. لذا مي‌بينيم مانع درست مي‌کنند. در انتخابات بالاخره نظارت، نظارت استصوابي است و نظر مردم تا حدودي قابل کنترل است. صندوق راي، خواست مردم، جهتگيري مردم اهميت دارد و طبيعتا بايد راه باز باشد و از ظرفيت‌هاي قانوني هم که قانون اساسي تعيين کرده، استفاده شود که هم به نفع کشور است و هم استحکام ما را افزايش خواهد داد و هم بسياري از ابهامات را مرتفع خواهد کرد. گذشته از اينکه اين تصميمات تا وقتي که تابع سليقه است، ممکن است پشتوانه اجتماعي نداشته باشد، اما وقتي موضوع با پشتوانه اجتماعي تعيين تکليف شد ديگر به آساني نمي‌توان خلاف آن رفتار کرد و مخالفان بايد خود را با سليقه اکثريت مردم هماهنگ کنند. اميدواريم که رئيس‌جمهور بتواند اين بحث را ادامه دهد و فقط خرج بعضي از مجامع نشود که مردم فکر کنند اينها حرف است و به سطح عمل نمي‌رسد. برداشت مردم از اينکه آيا اين حرف جدي است يا تبليغاتي، لازمه‌اش اين است که اين مباحث ‌ادامه داشته باشد. نکته اين است که شرايطي فراهم شد و مجلس هماهنگي بيشتري با دولت نشان داد، اما رئيس‌جمهور که مدعي است دانشگاه اشکالات جدي داشته و در زمينه علم، روزآمد نيستيم و از علم روز عقبيم، آيا توانسته وزيري متناسب با رفع همين اشکالات انتخاب کند تا بتواند مسائل را حل و فصل کند؟ آقاي روحاني بايد به اين سوال و سوالات ديگري از اين دست پاسخ دهد. وقتي افرادي از نظر اجرائي و عملياتي و علمي مطرح مي‌شوند که در حوزه وزارت علوم در حد وزير مطرح نبوده‌اند، از وزير علوم چه انتظاري مي‌توان داشت که کاري کارستان انجام دهد؟ اينجا اشکال ديگري مطرح مي‌شود که گاهي وقت‌ها صحبت‌هاي مطرح شده با عملکردها انطباق لازم را ندارد و طبيعتا ممکن است که مردم برداشت ديگري داشته باشند. انتخاب وزير کارآمد، مسلط، متبحر و شجاع که تحرک جدي در دانشگاه ايجاد کند به اختيار ايشان بوده است، ولي اگر مسائل ديگري مطرح بوده که آقاي روحاني نمي‌تواند روشن کند، ديگر انتقاد کردن فايده چنداني ندارد. وزارت علوم در اختيار دولت است و انتظار مي‌رود طوري رفتار نمايند تا آنچه مدنظر است، محقق شود.