چرا محسن‌هاشمی شهردار نشد؟

آرمان ملي- ياسمين طالقاني: محسن‌هاشمي داراي شرايط لازم براي جلوس بر کرسي شهرداري تهران است اما بسياري به‌خوبي مي‌دانند چه جرياناتي با تماميت خواهي خود مانع معرفي محسن‌هاشمي به عنوان شهردار تهران شدند. اين جريان‌ها در مسير نيل به خواسته خود که انتخاب شهرداري جز محسن‌هاشمي بود از هيچ تلاشي فروگذار نبودند و حتي شايعات عجيب و غريبي مانند مخالفت ارکان ارشد کشور با شهردار شدن محسن‌هاشمي را مطرح کردند. يک روز افرادي مانند موسوي لاري گفتند رئيس دولت اصلاحات مخالف شهردار شدن محسن‌هاشمي است و روز ديگر ادعا کردند شهردار شدن هاشمي مخالف تعهدات اصلاح‌طلبان است.
چرا محسن‌هاشمي شهردار نشد؟
روز گذشته سيدحسين مرعشي به بيان پشت پرده چرايي شهردار نشدن محسن‌هاشمي پرداخت. مرعشي در پاسخ به اين سوال ايرنا که بسياري عقيده دارند شما براي شهردار شدن محسن‌هاشمي به فضا فشار زيادي آورديد. آيا اين صحيح است؟ گفت: «اين تحليل غلط است. ما تشخيص کارشناسي داشتيم که محسن‌هاشمي براي شهرداري مناسب‌ترين است. ابتدا در کميته سياسي حزب بحث کرديم و گفتيم اين ليست با تکرار رئيس دولت اصلاحات رأي آورده و ما بايد نظرمان را بگوييم. اگر ايشان قبول کردند، کار را دنبال کنيم. با ايشان صحبت کرديم و در گفت‌وگو چهار استدلال داشتيم: 1. آقاي محسن‌هاشمي بيشتر از بقيه، شهرداري را مي‌شناسد و از قبل در شهرداري بوده و مدير مترو بود و ارتباطاتي دارد. 2. بدنه شهرداري از اين انتصاب استقبال مي‌کرد. هنوز هم همين‌طور است و بدنه شهرداري با محسن‌آقا بيشتر مي‌توانست هماهنگ باشد. 3. وقتي مي‌خواهيم شهرداري انتخاب کنيم که مورد حمايت نهادهاي بالادستي نظام باشد، آنها اين پيام را داده بودند و موقعيت بسيار خوبي بود که روابط اصلاح‌طلبان را با رأس نظام بازسازي کنيم و يک گام رو به جلو تلقي مي‌شد. 4. اگر اولويت اصلي تهران را روي حمل و نقل عمومي و مترو مي‌گذاشتيم، ايشان اين مسائل را بسيار خوب مي‌شناسد. رئيس دولت اصلاحات به دلايلي که داشتند و به ما هم نگفتند، استقبال نکردند». وي در واکنش به اينکه بعد از آن، آقاي نجفي را مطرح کرديد، اظهار داشت: «نه از اول». مرعشي در واکنش به اينکه گفته شد رئيس دولت اصلاحات تقريباً با هر کسي موافق است، جز با محسن‌هاشمي، توضيح داد: «نه؛ الزاماً اين‌طور نبود و من در اين حد قبول ندارم. ايشان در مقطعي استقبال نکردند و همه حتي خود من توافق کرديم آقاي نجفي شهردار تهران باشد. من برنامه‌ام را به دفتر شورا دادم. چون صرفاً دوستان به من رأي داده بودند و من بايد جزو کانديداها باشم، ولي نمي‌خواستم برنامه بدهم. بعد هم باز ما به آقاي افشاني رأي داديم. باز هم دوستان شهردار شدن آقاي محسن‌هاشمي را قبول نداشتند» و در نهايت مرعشي تبديل خودش به منتقد حناچي را رد کرد و گفت: ما منتقد آقاي حناچي نشديم و همچنان حامي ايشان هستيم، ولي انتظار تحرک بيشتري داشتيم و داريم و در کارهايي انتظار کار جدي‌تري داشتيم. مثلاً در مسائل مترو هنوز هم فکر مي‌کنيم سست عمل مي‌شود.
بازخواني بهانه‌ها
براي شهردار نشدن محسن‌هاشمي
4 خرداد 96 بحث انتخاب شهردار تهران داغ بود و به اذعان همگان محسن‌هاشمي بهترين گزينه براي تصدي اين پست بود. در آن روز محسن‌هاشمي با بيان اينکه بحث انتخاب من به عنوان شهردار تهران يکي از مسائلي است که زود بحث شد، گفت: «من از همه شما بزرگواران تقاضا دارم همانطور که در انتخابات متين حرکت کرديد و سعي کرديد با رعايت اخلاق، انتخاباتي پرشور داشته باشيد، از اين به بعد نيز اين رويه را ادامه دهيد و نگذاريد که اين مباحث ناخواسته به سمتي رود که باعث اختلاف در شوراي شهر شود.» در ارديبهشت سال گذشته بحث انتخاب شهردار مطرح شد و محسن‌هاشمي با توجه به سابقه کاري که داشته است مي‌توانست براي شهرداري تهران مفيد باشد و اين در حالي است که به گفته اعضاي شوراي شهر تهران براي حفظ انسجام و وحدت شوراي شهر تهران تصميم گرفته شده محسن‌هاشمي در شهرداري حضور پيدا نکند! آبان سال گذشته اعضاي شورا راي به شهردار شدن محسن‌هاشمي ندادند و محمد عليخاني عضو شوراي شهر گفت: «نگراني‌ عده‌اي خروج محسن‌هاشمي و آمدن مهدي چمران و گزينه ديگري از فهرست رقيب به شوراي شهر است. اينها به نظر من نگراني‌هاي بي‌موردي هستند، ما آنقدر هم جمع خود را ضعيف نمي‌دانيم که بخواهيم با آمدن يک نفر از بيرون احساس ضعف کنيم». محسن‌هاشمي در عمل نشان داد از شهردار نشدن خودش گلايه ندارد و تنها درصدد آباداني پايتخت است. او چندي قبل گفت: «انتخاب نجفي و حناچي به‌عنوان شهردار با مخالفت‌هايي مواجه شد که با دخالت مستقيم رئيس‌جمهور حل شد».