لبنان به دنبال تغییر قانون اساسی است

 
 
 
 
حادثه لبنان شايد از قبل هم قابل پيش‌بيني بود به خاطر اينکه وضعيت مالي و اقتصادي لبنان خيلي خراب است و از طرف ديگر يک قشري از فساد، نهادهاي قدرت را در لبنان دربر گرفته. مسأله سوم موضوع قوميت گرايي و دخالت پيروان اديان مختلف در هرم قدرت در لبنان است که مشکل اساسي‌تري محسوب مي‌شود که پشت مشکلات اقتصادي پنهان شده. بنابراين اين مسائل از جمله مسائل اساسي است که مردم را به اعتراض واداشته است. به گونه‌اي که در همه شهرهاي لبنان اعتراض وجود دارد و از همه قشرها، قوميت‌ها، مذاهب و فرقه‌ها دخالت دارند. وضعيت لبنان وضعيت نابسامان و آسيب پذيري است که به نظر نمي‌رسد به راحتي به پايان برسد و کاملا به نفع اسرائيل دارد تمام مي‌شود. الان اختلافي بين گروه هشت مارس و 14مارس به‌وجود آمده که اين موضوع توجه‌ها را به حزب‌ا... جلب کرده، هر چند سيدحسن نصرا... تلاش کرده با حفظ دولت سعد حريري وضعيت را آرام کند. از طرفي يکي، دو نفر از وزرايي که مربوط به مسيحيان هستند استعفا داده‌اند و کابينه سعد حريري تا حدودي متزلزل شده و ممکن است تا روزهاي آينده به استعفاي سعد حريري منتهي شود که اين اتفاق وضعيت را بدتر خواهد کرد. هرچند سعد حريري پيشنهاداتي مثل کاهش 50 درصدي حقوق تمام وزرا و نمايندگان فعلي و سابق پارلمان لبنان، لغو تمام صندوق‌ها، تعيين سقف براي حقوق و هزينه‌هاي کميته‌ها، کاهش حقوق مديران و تعيين 24درصد ماليات بر بانک‌ها و شرکت‌هاي بيمه و... مطرح کرده ولي اين پيشنهادات راهگشاي بحران لبنان نيست و تنها داروهاي مسکن آني است. به خاطر اينکه دولت سطح ماليات‌ها را خيلي عميق و گسترده کرده و با توجه به اينکه درآمد عمومي جامعه پايين است و سطح منابع مالي دولت هم محدود، فشار مالياتي، مردم را برانگيخته و از طرفي فساد مالي نارضايتي‌ها را عميق و گسترده کرده است. با چنين اقداماتي که مثلا حقوق وزرا کم شود مشکل را حل نمي‌کند چون لبنان با مشکلات اقتصادي بسيار گسترده‌اي روبه‌روست. مگر اينکه کمک‌هاي خارجي به سعد حريري ويا سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتري در لبنان صورت گيرد. مسأله ديگر، برتري‌جويي‌هاي قومي، قبيله‌اي و آييني است که بايد فروکش کند که البته ممکن است کاستن از اين موارد آسان نباشد و طرف‌هاي ذي‌نفع دربرابر آن مقاومت کنند. خانواده سعد حريري از دوستان نزديک دربار عربستان هستند و اصالتا اهل عربستان هستند و در سرمايه‌گذاري‌هاي مشارکتي هم در عربستان و هم لبنان و هم اروپا و آمريکا کرده‌اند. بنابراين روابط بسيار نزديکي دارند و زماني که دربار سعودي، چند روزي سعد حريري را بازداشت کرد، به خاطر اختلافات شخصي خودشان بود. عربستان از آنجا که آغاز اختلافش با ايران بود، مي‌خواست سعد حريري را تا حدودي تحت فشار قرار دهد تا مقداري جلوي قدرت حزب‌ا... گرفته شود. سعد حريري بعد از آن هم باز به عربستان سفر کرده و احتمالا طي روزهاي آينده هم سفر خواهد کرد. درحقيقت مردم پيشنهادات اصلاح اقتصادي سعد حريري را ديگر باور ندارند. اين موضوع برخلاف آنچه در گذشته در لبنان اتفاق مي‌افتاد اين بار سراسر لبنان را دربرگرفته و تاکنون سابقه نداشته و هرچقدر نارضايتي بوده در خود بيروت بوده ولي الان در تمام شهرهاي لبنان اين نارضايتي روزبه‌روز افزايش بيشتري پيدا مي‌کند تا جايي که حتي يکي از تقاضاهايشان اين است که قانون اساسي بايد تغيير کند. قانون اساسي لبنان براساس زماني است که مستعمره فرانسه بود و قرار بر اين بود که رئيس‌جمهور مسيحي، نخست وزير سني و رئيس مجلس شيعه باشد ولي الان دنبال اين هستند که اين قانون اساسي بايد تغيير کند و آن اساس قوميت‌گرايي که در قانون اساسي است بايد از بين برود و اساس بر شايسته سالاري باشد. درواقع گرايش‌هاي مذهبي، قومي و طايفگي بايد از بين برود و قانون اساسي بايد اصلاح شود.