وزیر آموزش و پرورش: پرداخت 5 هزار میلیارد تومان از مطالبات فرهنگیان

وزیر آموزش و پرورش از پرداخت 5 هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق فرهنگیان شاغل و بازنشسته خبر داد.
محسن حاجی میرزایی گفت: امیدواریم تا پایان امسال بتوانیم به همین میزان مطالبات باقی مانده فرهنگیان را پرداخت کنیم.
وی گفت: پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال 97 به طور کامل و بخشی از حق التدریس معلمان و حق ماموریت کارکنان اداری پرداخت شده است.
وزیر آموزش و پرورش افزود: برای رتبه بندی معلمان 2 هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است که این میزان مربوط به شش ماهه دوم سال است و برای سال آینده نیز در بودجه 99 پیش‌بینی خواهد شد.
وی تاکید کرد: طرح رتبه بندی معلمان حتما درنیمه دوم امسال اجرا خواهد شد.