آذرماه؛ محاکمه مجدد نجفی

وکيل مدافع محمدعلي نجفي از زمان رسيدگي مجدد به پرونده موکلش در آذرماه خبر داد. حميد گودرزي در اين باره اظهار کرد: زمان رسيدگي مجدد به پرونده موکلم آذرماه خواهد بود، ولي هنوز اين موضوع به ما ابلاع نشده است. براساس اين گزارش، قاضي محمدي کشکولي رئيس شعبه 9 دادگاه کيفري يک تهران که مسئوليت رسيدگي به پرونده محمدعلي نجفي را برعهده دارد 12 آبان ماه درباره‌ آخرين وضعيت پرونده نجفي گفته بود: نظريه کارشناسي به وکلاي طرفين پرونده‌ ابلاغ شد و وکلا 7 روز فرصت دارند که نظر کتبي خود را به ما اعلام کنند. اگر وکلا به نظريه کارشناسي اعتراضي داشتند بايد هيات قضايي بررسي کند که‌ آيا اين اعتراضات قابل اجابت است يا نيست. بعداز طي اين مراحل وقت دادرسي مجدد تعيين و به پرونده رسيدگي مي‌شود و دادگاه علني خواهد بود.