دستور استاندار برای پیگیری وضعیت آزادراه حرم تاحرم

استاندار خراسان رضوی به معاونت عمرانی خود دستور داد در خصوص وضعیت آزادراه حرم تا حرم گزارش پیگیرانه تهیه کند.
به گزارش خراسان رضوی، پیرو گزارش روز دوشنبه 4 آذر با تیتر «پیشرفت آزادراه حرم تا حرم در استان؛ تقریباً صفر!» استاندار خراسان رضوی بعد از رصد این گزارش ضمن پاراف آن به معاونت عمرانی خود دستور داد برای بررسی وضعیت  عملیات اجرایی این آزادراه گزارش پیگیرانه تهیه و درخصوص ارجاع آن به روزنامه خراسان رضوی اقدام کند. بر اساس مستندات ارائه‌شده توسط کارگروه نظارت بر پروژه‌های عمرانی استان، پروژه آزادراه حرم تا حرم تاکنون تنها در قطعه 33 کیلومتری مشهد تا سه‌راه تربت‌حیدریه از مسیر 223 کیلومتری این آزادراه در استان خراسان رضوی پیشرفت 4.8 درصدی داشته و علل عقب‌افتادگی این پروژه از برنامه  نبود اعتبارات لازم برای پیمانکار و تملیک اراضی مطرح شده است.
پروژه آزادراه حرم تا حرم در سال 1389 به‌صورت رسمی کلید خورد و در این مدت بارها وزیران راه و شهرسازی دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم برای کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی این پروژه اقدام کرده‌اند اما در این 9 سال تنها 4 درصد از قطعه 33 کیلومتری از مجموع 223 کیلومتری عملیات اجرایی پیشرفت فیزیکی داشته است که به‌نوعی درمجموع می‌توان سهم پیشرفت فیزیکی این پروژه در کل طول مسیر این آزادراه در خراسان رضوی را تقریباً صفر ارزیابی کرد.