مسئولان صدای مردم را بشنوند

اينکه صداي مردم بايد شنيده شود در دعوت قرآني، سيره ائمه و نهج البلاغه هم وجود دارد. در نهج‌البلاغه آمده امام علي‌(ع) از مردم دعوت مي‌کند که براي دفاع از حق خود بيايند و حتي در نامه‌اي که اميرالمومنين به مالک‌اشتر دارد، مي‌گويد جامعه مقدس جامعه‌اي است که صداي مردم بدون لکنت زبان شنيده شود. يعني اگر مردم حتي با ترس و دلهره اعتراض خود را بيان کنند آن جامعه، جامعه مقدسي نيست. در قانون اساسي کشورمان نيز اعتراض مردم جدي و حق تلقي شده است. از همه مهم‌تر روايات متعددي داريم که مردم بايد حاکمان خود را نصيحت کنند. بنابراين ادبيات ديني ما مشحون و پر از اين دعوت‌هايي است که ‌از مردم در برابر حاکمان شده ‌است. لذا هيچ کجاي اسلام ندارد که کساني که به روندي اعتراض دارند، بايد مورد فشار قرار بگيرند. ترديدي نيست که آشوب، سوءاستفاده و تخريب بسيار مذموم و ناپسند است، اما به هر حال در صورت وارد آمدن فشارهاي اجتماعي بر مردم و زماني که احساس کنند در مديريت مسئولان انحرافي ايجاد مي‌شود، بايد فرياد بکشند. اگر در جامعه‌اي احزاب، افکار و مطبوعات آزاد و صداوسيماي مستقل وجود داشته باشد آن جامعه هيچ وقت به خشونت کشيده نخواهد شد. چرا که احزاب، مطبوعات و صداوسيماي مستقل درد مردم را بيان و واقعيت‌هاي جامعه را منعکس مي‌کنند. موقعي که درد و واقعيت‌هاي جامعه براي دولتمردان منعکس نشود فاصله بسيار زيادي بين واقعيت جامعه و حاکميت بر جامعه مي‌افتد. يعني اينکه دولتمردان هيچ وقت از آنچه که در زير پوست جامعه مي‌گذرد خبر ندارند. از اين روست که با گران کردن بنزين، شاهد اعتراضات و ناآرامي‌هايي در کشور بوديم. زماني که اعتراض مردم شنيده نشود نتايج تلخي به‌بار‌ مي‌آورد. نخست بي‌اعتمادي مردم. دوم فروخورده شدن دردهاي مردم و سر بازکردن در مقطعي ديگر و سوم اينکه خداي ناکرده ممکن است روزي به ناآرامي‌هاي وسيع‌تر بينجامد. در همين راستا امام علي(ع) به فرزند خود مي‌فرمايند: «از فقر بترس چرا که 3 خطر بزرگ در پي دارد؛ دين را ناقص، عقل و فرهنگ را خراب و جامعه را به شورش مي‌کشد». خليفه سوم که کشته شد اعتراضات مردم ابتدا خيلي آرام بود که حضرت علي(ع) به عثمان گفت به اعتراضات مردم رسيدگي کن، اما اين نصيحت شنيده نشد، تا اينکه فقر به گونه‌اي فشار آورد که مردم از کشور مصر به سمت مدينه حرکت کردند و آن ماجرايي اتفاق افتاد که تاثير زيادي درپي داشت. لذا فقر بسيار امر خطرناکي است. متاسفانه در جريان اعتراضات اخير در کشور نيز بخش عمده‌اي از حاشيه‌نشين‌ها و فقرا بودند. طبيعتا در چنين شرايطي عده‌اي نيز در آن طرف مرزها از آب گل‌آلود ماهي گرفته و کار خود را مي‌کنند. منتها مسئولان نبايد چنين زمينه‌اي فراهم کنند که آن طرف مرزي‌ها بخواهند سوءاستفاده کنند. اگر دولتمردان به واقعيت‌هاي اجتماعي توجه بيشتري کنند، اعتراضات مردم را به رسميت بشناسند و صداي مردم را بشنوند ديگر با چنين وقايع تلخي مواجه نخواهيم بود.