خادمی ضایع!

امیر حسین ذاکری ‪-‬ چند روز پیش یکی از نمایندگان در افاضات خود فرمودند طرحی برای تک نرخی شدن بنزین داریم که البته این موضوع توسط مدیر شرکت نفت تکذیب و عنوان شد تک نرخی شدن بنزین شایعه است و این حرف، موجی از نومیدی در دلهای مردم همیشه در صحنه امید بوجود آورد.از این رو یکی از همکاران ما که دهان به یاوه گویی دارد خطاب به شرکت ملی نفت که مثل رسانه ملی دوستش داریم خیلی، چنین گفت:
شنیدستم که تک نرخی بنزین هم فقط یک شایعه است
من همی دانم که این خبرهم فاجعه است
آن نماینده که گفت بنزین را تک نرخی کنیم
گویی حرف او کشک و همی یک ضایعه است
ظاهرالامر غصه‌ها رختی ببندند هم همی یک شایعه است
کنترل بر نرخ کالا و یا پوز گرانی را زدن
از قضا و زین همی اقبال ما تنها شعار و
شایعه است
همچو قصه‌های ننه جونم این شعارها
قصه است
بهر سرگرمی ملت بوده و افسانه‌ای هم
بیش نیست
من شنیدستم که ویروس گرانی خیلی خیلی شایع است
ای دریغا آن مقام "تعزیراتی" اندکی وی
غافل است
من شنیدستم که تک نرخی بنزین هم فقط افسانه است
شرکت ملی نفت گوید: که این حرف کذب و تنها شایعه است
گو نمی‌داند که حال ما خیلی خیلی
ضایع است
آری دوستان کاهش و تک نرخی بنزین فقط یک شایعه است
آن نماینده که از تک نرخی بنزین خبرها داده است
یک چیزی گفت و پراند و رفته است
شایدم اصلا وجود این نماینده فقط یک
شایعه است!
اینکه روزی حال خوش بیابیم هم، گمانم شایعه است
اینکه تک نرخی بنزین را که گویند شایعه است
ضد حالی ضد حالی خیلی خیلی واضح است.
راستی اوضاع ما خراب است هم تو گویی شایعه است؟
یا که گویی کذب و یاوه گویی و این خبرهم شایعه است؟
ظاهرا این سبک نوکری و خادمی بعضیا که خیلی ضایع است!