شرایط فعلی کشور را درک کنیم

 
 
 
 
يک هفته از فاجعه سقوط هواپيماي اوکرايني مي‌گذرد و ابهاماتي در اين زمينه وجود دارد که انتظار مي‌رود به مرور شفاف‌سازي صورت بگيرد که اين اتفاق چگونه افتاده و به سوالات متعددي که در اين زمينه وجود دارد پاسخ داده شود. آنچه رئيس‌جمهور نيز در اين زمينه گفته خارج از اين قضيه نيست. در پي اين حادثه جو نااميدي و بي‌اعتمادي بالا گرفت و انتظار مي‌رفت آن چيزي که در اختيار مسئولان است به نحوي ساماندهي شود که بتواند به نحوي جبران شود ولي رفتار نهاد نظارتي نااميدي جامعه را کاهش نداد تا اميدواري اجمالي در جامعه برقرار شود. ممکن است دشمن يکسري کارها را از بيرون انجام دهد ولي در داخل اقدامات و رفتارهايي مي‌شود که حداقل در اين شرايط قابل دفاع نيست. درحالي که يکماه تا انتخابات مجلس باقي است، گويي ناخواسته مي‌خواهند يک مجلس بي‌رمق تشکيل شود. طبيعتا تا وقتي که دقت نشود که حل مشکلات کشور مسالمت با مردم است. ايستادن در برابر خواسته‌هاي مردم بي‌اعتمادي آنها را تشديد مي‌کند. فراموش نکنيم که هر مشکلي به دست مردم امکان حل شدن دارد ولي با تقابل يقينا چنين اتفاقي نمي‌افتد. موضوعي که بارها و بارها تکرار شده و گفته شده و متاسفانه هيچ گوش شنوايي بناي بر اين ندارد که اين حرف را بشنود که آن کسي که در ايران زندگي مي‌کند و شهروند ايراني است، نسبت به اينگونه مسائل حق دارد. اتفاقا همين‌ها که ادعا دارند چنين و چنان مي‌کنند، هر دوره مجلس که تشکيل مي‌شود، مي‌بينيم تعدادي از همان‌ها که خودشان تاييد کرده‌اند را مجددا رد مي‌کنند! گفته شده خطاي مردم به مراتب کمتر از خطاي چند نفر است اگر همين روند ادامه پيدا کند که به نظر هم نمي‌رسد تغيير چنداني کند، يک انتخابات سرد را در پيش خواهيم داشت. اميدواريم، زيرا هر وقت جلوي اين روند گرفته شود، مفيد است. هر روز مي‌بينيم که مشکلات نسبت به قبل افزايش پيدا مي‌کند، روش‌هايي که مردم براي مطالباتشان دنبال مي‌کنند، رو به تندي مي‌رود. انتظار مي‌رفت در اين مقطع و وضعيت، حالت مسالمت‌آميزي با نيروهاي داخل که فعاليت مي‌کنند، بشود تا يک مجلس مناسب تشکيل شود. اگر پشتوانه انتخابات هم محدود شود اتفاق خوبي را شاهد نخواهيم بود.