چهره مردانه مجلس!

حضور زنان در عرصه‌هاي انتخاباتي و به عنوان نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي، يکي از بزرگترين دستاوردهاي نظام جمهوري اسلامي ايران است. بي‌شک حضور زنان در عرصه‌هاي انتخاباتي به بخشي از رهنمود و خواسته بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، که فرموده‌اند: زنان بايد در مقدرات اساسي مملکت دخالت کنند، جنبه عملي و عيني بخشيد. خوشبختانه براي اولين بار، حضور 17 نماينده زن در مجلس دهم تجلي بخش اين سخن بود و حضور موثر اين تعداد نماينده زن در کميسيون‌ها، صحن علني مجلس و در ميان مردم، گواه اين ادعاست که مي‌توان بيش از گذشته به زنان شايسته اين مرز و بوم اعتماد کرد. با وجود اينکه امسال و براي ثبت نام مجلس يازدهم، بيشترين تعداد زنان را داشتيم، اما تعداد کانديداهاي زن نسبت به مردان با وجود تاييد صلاحيت‌ها بازهم بسيار کمتر است. از سوي ديگر بسياري از زنان توان مالي تبليغاتي، توان تشکيلاتي گسترده‌اي براي ورود به مجلس را ندارند و از حمايت‌هاي حزبي نيز برخوردار نيستند، همه اين عوامل باعث مي‌شود که تعداد نمايندگان مرد با نمايندگان زن در مجلس قابل قياس نباشد. در اين شرايط درک و شعور بالاي مردم در شهرستان‌ها مي‌تواند راهگشا باشد و آنها با انتخاب زنان مدير و شايسته کمک کنند چهره مجلس صرفا مردانه نباشد، کما اينکه در دوره‌هاي گذشته نيز شاهد بوده‌ايم زنان با چهره‌هاي مستقل به مجلس راه پيدا کرده‌اند و دور از انتظار نيست که تعداد زنان در مجلس يازدهم بيش‌ از مجلس دهم باشد. ما بايد تلاش کنيم که حداقلي که در دوره دهم به آن دست پيدا کرده‌ايم در مجلس يازدهم نيز پابرجا بماند و حتي تعداد نمايندگان زن در اين دوره بيش از 17 نفر باشد. در حقيقت بايد مراقب باشيم از حداقل‌هايي که به دست مي‌آوريم، به خوبي مراقبت نماييم و هر روز به آن بيفزاييم، نه اينکه با عدم اطمينان به زنان ايراني، براي آنها ديوار بکشيم و باعث شود مقدرات اساسي کشور مردانه رقم بخورد. برگزاري ده دوره انتخابات مجلس نشان داده که مردم حتي در شهرهاي دور از مرکز و نقاط مرزي به اين رشد فرهنگي و سياسي رسيده‌اند که با اعتماد به زنان، آنها را به عنوان نماينده خود به مجلس شوراي اسلامي بفرستند و چهار سال امور استان‌ و کشورشان را به آنها بسپارند. از سوي ديگر تجربه ثابت کرده که زنان همواره در پيگيري امور مردمي از مردان کوشا‌تر هستند. خانم‌ها در هر منصب و پستي که قرار گرفته‌اند با درستکاري و دست‌پاکي، چهره‌اي فعال و پرتلاش از خود نشان داده‌اند. زنان ايراني به سه شيفت کار کردن عادت دارند، آنها به مادر بودن، همسر بودن و اشتغال براي دوام خانواده و مشارکت در عرصه‌هاي اجتماعي عادت کرده‌اند و اين توان در آنها وجود دارد که در تصميم‌هاي کلان کشور مشارکت جدي داشته باشند. اميدوارم کساني که پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند به اين موارد توجه داشته باشند و بعد از چهار دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، مردم از حداقل‌هايي که به دست ‌آورده‌اند مراقبت نمايند و مواظب باشند که اين دستاوردها کمرنگ نشود و گام به سمت عقب برندارند. زنان نيز بايد تلاش کنند که در انتخابات مجلس حضوري فعال داشته باشند و بعد از حضورشان به عنوان نماينده مردم، با استقلال راي و تلاش مجدانه براي توسعه منطقه‌شان يادگار خوبي براي ملت ايران به جا بگذارند و عرصه را براي فعاليت بيشتر زنان هموارتر کنند.